دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 249-317 

مقاله کامل پژوهشی

1. تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات

صفحه 249-255

هدا سالمی؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد؛ محمد عطایی


مقاله کامل پژوهشی

5. کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر

صفحه 287-297

محدثه یاریان؛ مهیار نراقی؛ سید مهدی رضاعی؛ محمد زارعی‌نژاد؛ حامد غفاری راد


6. پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی

صفحه 299-305

یاسر رضایی مقدم؛ سید مهدی رضاعی؛ مهناز شمشیرساز؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان