دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 277-364 

مقاله کامل پژوهشی

1. بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه زیست فعال تهیه شده به روش سل ژل/ سیمان کلسیم فسفات

صفحه 277-283

نادر نظافتی؛ فتح اله مضطرزاده؛ سعید حصارکی؛ نسیم نوسودی


3. آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند

صفحه 297-303

مهران بابلی؛ سید علی قرشی؛ نامدار صنیعی؛ علیرضا احمدیان


یادداشت کوتاه پژوهشی

8. طراحی و ساخت دستگاه دیالیز صفاقی

صفحه 351-356

نسرین غازانشاهی