دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 251-344 

مقاله کامل پژوهشی

1. تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک

صفحه 251-267

مجید قشونی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ علی مقیمی


2. تصدیق امضا بر پایه فرضیه کنترل حرکات ماهرانه

صفحه 269-280

سعید رشیدی؛ علی فلاح؛ فرزاد توحیدخواه


3. مطالعه رفتار بیومکانیکی بافت مغز توسط مدل های المان محدود الاستیک و هایپرالاستیک

صفحه 281-288

فرهاد فرمان زاد؛ سیامک نجاریان؛ محمدرضا اسلامی؛ امیرسعید صدیقی


6. روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه

صفحه 311-318

هادی جعفریانی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ محمدشهرام معین