دوره و شماره: دوره -1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 111-202 

مقاله کامل پژوهشی

1. مدل سه بعدی برای کفی کفش بیماران دیابتی و بررسی نقش ماده سیلیکون ژل در تحلیل تنش و کرنش به روش اجزای محدود

صفحه 111-116

زهره بارانی؛ محمد حق‌پناهی؛ حمیدرضا کاتوزیان؛ حسن سعیدی


2. تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی

صفحه 117-128

حمید ابریشمی مقدم؛ علیرضا شیخ حسنی؛ عباس مصطفی؛ معصومه گیتی؛ پرویز عبدالمالکی


6. پارامترهای موثر بر تنش های وارده به سیستم های پیچ پدیکل در ستون مهره تثبیت شده

صفحه 159-172

سید حامد حسینی نسب؛ فرزام فرهمند؛ محمدحسین کارگرنوین؛ محسن کرمی


مقاله کامل پژوهشی

8. تاثیر خمش بر ابر کشسانی و مورفولوژی چهار نوع سیم ارتودنسی تجارتی از جنس نیکل– تیتانیوم

صفحه 181-191

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد؛ امیرحسین توابی؛ سعید قریشی