دوره و شماره: دوره -2، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 1-92 
2. شبیه سازی رهایش ماده میانجی در اتصال عصب– عضله

صفحه 9-16

مهرک محمودی؛ محمدجعفر عبدخدایی؛ سعیده خطیبی راد


3. جداسازی ساختارهای مغز میانی مبتنی بر مدل های دینامیک

صفحه 17-34

لادن امینی؛ حمید سلطانیان‌زاده؛ کارو لوکس؛ معصومه گیتی


6. مدل سازی حرکات مهارتی براساس استراتژی کنترل خودسازمانده

صفحه 57-70

امیرهمایون جعفری؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ فرزاد توحیدخواه؛ علی فلاح


7. یک مدل غیر خطی جدید بر مبنای شبکه های عصبی برای تولید سیگنال الکتروکاردیوگرام

صفحه 71-80

نادر جعفرنیادابانلو؛ احمد آیت الهی؛ وحید جوهری‌مجد؛ دزموند مک لرنون