برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ

سعید بهرامی؛ محمود نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 175-186

چکیده
  افزایش بیماری‌های قلبی-عروقی سبب شده است که محققان، بیشتر از پیش به بررسی جریان در عروق خونی بپردازند. در این مقاله، اثر الاستیسیتة دیوارة شریان بر پارامترهای همودینامیکی با در‌نظر گرفتن تعامل خون و دیوارة رگ بررسی شد. تنش برشی روی دیواره در زمان‌های متفاوت، تغییر می‌کند و به تنهایی قادر به بیان گرفتگی عروق نمی‌باشد؛ از این‌رو ...  بیشتر

بیومکانیک قلب و عروق
تأثیر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی بر احتمال تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در درخت طبیعی عروق کرونر چپ

سعید بهرامی؛ فرامرز فیروزی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 293-303

چکیده
  تنش برشی دیواره(WSS)  و شاخص برش نوسانی(OSI)  از عوامل همودینامیکی هستند که ارتباطی قوی با توسعة پلاک­های آترواسکلروتیک (AS) دارند. WSS در برخی زمان­ها قادر به بیان گرفتگی عروق نیست؛ در حالی­که OSI تنش برشی را بدون در­نظر­گرفتن میانگین زمانی بردار تنش برشی بیان می­کند. بیشتر شبیه­سازی­های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای ...  بیشتر