طراحی و ساخت سیستم گردش خون مصنوعی با قابلیت شبیه‌سازی جریان و فشار ضربانی فیزیولوژیکی در آئورت

بهروز جعفرزاده؛ هانیه نیرومند اسکوئی؛ فرزان قالیچی

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 287-297

چکیده
  سیستم‌های گردش خون مصنوعی، نقش غیر قابل انکاری در ارزیابی و توسعه‌ی دستگاه‌های کمک‌بطنی، دریچه‌های قلبی، قلب‌‌های مصنوعی، ریه‌های مصنوعی،‌ پیوند عروق و پمپ‌های بالنی داخل آئورتی دارند. هم‌چنین، در مهندسی بافت دریچه‌های قلبی و سایر مطالعات مرتبط با سیستم قلب و عروق نیز می‌توان از سیستم‌های گردش خون مصنوعی بهره برد. یکی از ...  بیشتر