ثبت آهنگ‌های تنفس و ضربان قلب از طریق سیستم بی‌سیم برد کوتاه

زهرا السادات حسینی؛ محدثه عربگری صومعه سفلی؛ علی فرمند؛ لیلی سادات گلدوزیان؛ حمیدرضا مقاری؛ سارا آقاجری؛ ادموند زاهدی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 277-285

چکیده
  در این مقاله به شرح سیستمی پرداخته شده‌ است که دست‌‌یابی به آهنگ تنفس و ضربان قلب بیماران به صورت بی‌‌سیم را میسر می‌کند. بدین منظور از سیگنال حجم‌‌نگار نوری (PPG) نوک انگشتی استفاده شده ‌است. سیگنال PPG با استفاده از پروب متصل به انگشت بیمار ثبت شده؛ پس از عبور از بخش پردازش‌گر با فرستنده به صورت بی‌‌سیم به بخش گیرنده ارسال می‌‌شود. ...  بیشتر

پردازش سیگنال‌های حیاتی
مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی

مینا امیری؛ ادموند زاهدی؛ فریدون بهنیا

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 85-95

چکیده
  وجود ارتباط بین بیماری‌های عروق قلب و نحوه عملکرد لایه اندوتلیوم (داخلی‌ترین لایه رگ‌های خونی) اثبات شده است. به منظور ارزیابی عملکرد این لایه، روش‌های متعددی پیشنهاد شده که از آن میان به آزمون اتساع ناشی از جریان خون به طور گسترده‌ای توجه شده است. در این آزمون مجرای خون در شریان براکیال بازو در مدت زمان مشخصی بسته شده؛ سپس رها می‌شود ...  بیشتر

پردازش سیگنال‌های حیاتی
بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق

ادیب کیخسروی؛ ادموند زاهدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 307-317

چکیده
  فوتوپلتیسموگرام (PPG) یکی از کم‌هزینه‌ترین سیگنال‌ها است که همواره مورد توجه محققان به منظور استخراج پارامترهای سیستم قلبی-عروقی مانند میزان اتساع شریانی در پی تحریک بوده است. در اکثر موارد  PPGاز نوک انگشت ثبت می‌شود که تحت تأثیر سیستم خودتنظیم عروقی است، به طوری که موجب می‌شود نتایج حاصل با نتایج روشهای استاندارد مانند سونوگرافی ...  بیشتر