پردازش تصاویر پزشکی
انطباق تصاویر سی‌تی اولیه با فراصوت حین عمل به منظور تصحیح جابجایی بافت در فانتوم کبد با استفاده از الگوریتم انطباق دو مرحله‌ای

فاطمه ناظم؛ علیرضا احمدیان؛ محمد جواد ابوالحسنی؛ نسیم داداشی؛ معصومه گیتی؛ محمد باقر شیران

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 351-358

چکیده
  با توجه به گسترش روز افزون استفاده از تصویربرداری فراصوت در سیستم‌های راهبری جراحی کبد، داشتن فرآیند انطباق بین تصاویر قیل و حین جراحی که از دقت و زمان کافی برخوردار باشد امری اجتناب ناپذیر است. با وجود استفاده گسترده از الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط1 در روش‌های انطباق مبتنی بر ویژگی، عملکرد آن به نویز، داده‌های اضافی وو انطباق ...  بیشتر

تخمین سیگنال اتواکوستیک امیشن بر اساس تابع تبدیل معکوس گوش میانی

محمدجواد ابوالحسنی؛ یوسف سلیم‌پور؛ پریسا رنگرز

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 249-256

چکیده
  امواج اتواکوستیک امیشن از جمله اصـوات قابل اندازه‌گیری هستند که به‌وسیله حلزون و به‌ویژه سلول‌های مویی خارجی تولید شده و در مجرای گوش خارجی ثبت می‌شوند. سلول‌های مـویـی خـارجی در پاسخ بـه محـرک آکوستیکی و یا به‌صـورت خودبه‌خودی، نوعی انرژی مکانیکی را در حلـزون ایجـاد می‌کنند. این انرژی از طریق گوش میانی و پردة صماخ به سمت خارج ...  بیشتر

پردازش تصاویر پزشکی
پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری

بهرام مومن مهربانی؛ محمدجواد ابوالحسنی؛ علیرضا احمدیان؛ جواد علیرضایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 47-54

چکیده
  در این مقاله روشی نوین برای پایش سریع تغییرات دما با استفاده از تصاویر فراصوت B-Mode ارائه شده است. در این روش، از وابستگی سرعت صوت به دما استفاده می شود. وابستگی سرعت صوت به دما باعث ایجاد جابه جایی ظاهری ذرات پراکنده ساز می گردد. جابه جایی به وجود آمده را می توان با استفاده از الگوریتم های مختلف جابه جایی سنجی و ردیابی برفک تخمین ...  بیشتر

بیومکانیک قلب و عروق
طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق

نیما همتی؛ محمدجواد ابوالحسنی

دوره -2، شماره 1 ، تیر 1384، ، صفحه 35-46

چکیده
  روش های مختلفی برای اندازه گیری و نمایش تغییرات سرعت جریان خون در شریان ها و وریدها پیشنهاد شده است. از این میان، سرعت سنج های فراصوتی بر پایه اندازه گیری فرکانس شیفت داپلر و محاسبه سرعت جریان خون از روی فرکانس شیفت استوار می باشند. با استفاده از منحنی سرعت– زمان یا طیف های حاصله در حوزه فرکانس که هر دو از خروجی های دستگاه به شمار ...  بیشتر