مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
گزینش ویژگی‌های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل

محمد جزلائیان؛ هادی شهریار شاه حسینی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 371-383

چکیده
  عملکرد سیستم بینایی انسان در بازشناسی اشیای مختلف، از عملکرد بهترین سیستم­های بینایی ماشین بهتر است. به همین دلیل محققان حوزه­ی بینایی ماشین و علوم اعصاب همواره به دنبال مدل­کردن عملکرد سیستم بینایی انسان جهت استفاده در سیستم­های بینایی ماشین هستند. یکی­از قوی­ترین مدل­های محاسباتی که در این زمینه توسعه یافته مدل HMAX ...  بیشتر