ارزیابی مدل‌های غیرخطی مبتنی بر توابع کرنل برای رمزگشایی نیرو با استفاده از سیگنال‌های پتانسیل میدانی محلی

مریم فاطمی؛ محمدرضا دلیری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 327-336

چکیده
  کنترل پروتز عصبی به منظور بازیابی عمل‌کرد دست افراد مبتلا به فلج اندام­های فوقانی، یکی از کاربردهای مهم سیستم­های BCI می‌باشد. توانایی گرفتن اجسام، از ابتدایی­ترین نیازها برای انجام کارهای روزانه بوده و از این رو برای عمل‌کرد صحیح پروتز عصبی، لازم است تا کاربر بتواند مقدار نیروی لازم برای گرفتن اجسام را کنترل کند. به همین دلیل ...  بیشتر

برهم‌کنش انسان و رایانه
روش تجزیه‌ی حالت تجربی–تحلیل همبستگی متعارف با طبقه‌بند شبکه‌ی عصبی برای بازشناسی فرکانس پتانسیل برانگیختهی بینایی حالت ماندگار

سحر صادقی؛ علی مالکی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 101-109

چکیده
  به‌منظور افزایش تعداد فرکانس‌های تحریک در واسط مغز-کامپیوتر مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی بینایی حالت ماندگار، با توجه به محدودیت کاهش گام فرکانسی، ناگزیر به افزایش گستره‌ی فرکانسی می‌باشیم. این موضوع، قرارگیری فرکانس‌های با رابطه‌ی هارمونیک‌ در گستره‌ی فرکانس‌های‌ تحریک و افزایش خطا در بازشناسی فرکانس را در پی خواهد داشت.در ...  بیشتر