مهندسی بافت
بررسی تجربی قابلیت مکانیکی هیدروژل‌های آلژینات/فیبروئین به‌عنوان داربست مهندسی بافت رگ‌های خونی

مهدی نویدبخش؛ مهدی سجادی؛ سیمزر حسین‌زاده

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 51-61

چکیده
  مهندسی بافت، به‌عنوان روشی مناسب برای جایگزین کردن روش­های درمانی فعلی گرفتگی و تصلب شراین کرونری شناخته می‌شود. چالش­های اصلی در مسیر مهندسی رگ­های کارآمد به کمک علم مهندسی بافت، انتخاب بیومواد و طراحی ساختار مناسب برای داربست هستند. در مطالعات اخیر نشان داده شده است که هیدروژل­های آلژینات حاوی برخی از پروتئین­ها مانند ...  بیشتر