بیومکانیک قلب و عروق
طراحی و ساخت سیستم داپلر فراصوت پالسی جهت اندازه گیری سرعت جریان خون در عروق

نیما همتی؛ محمدجواد ابوالحسنی

دوره -2، شماره 1 ، تیر 1384، ، صفحه 35-46

چکیده
  روش های مختلفی برای اندازه گیری و نمایش تغییرات سرعت جریان خون در شریان ها و وریدها پیشنهاد شده است. از این میان، سرعت سنج های فراصوتی بر پایه اندازه گیری فرکانس شیفت داپلر و محاسبه سرعت جریان خون از روی فرکانس شیفت استوار می باشند. با استفاده از منحنی سرعت– زمان یا طیف های حاصله در حوزه فرکانس که هر دو از خروجی های دستگاه به شمار ...  بیشتر

طراحی بهینه الگوی پرتو در آرایه های فراصوت با ملاحظه حساسیت مبدل

سیدمحمود سخایی؛ علی محلوجی‌فر

دوره -2، شماره 1 ، تیر 1384، ، صفحه 47-56

چکیده
  وزن دهی عناصر درون یک آرایه فراصوت، یک روش آسان بری بهبود الگوی پرتو و افزایش وضوح تصویر است. متاسفانه وزن دهی باعث کاهش سیگنال به نویز (S/N) در خروجی آرایه و هم چنین کاهش کیفیت تصویر می گردد. در این تحقیق، جهت بهینه سازی الگوی پرتو در یک آرایه فراصوت، ایده تحلیل ریاضی تغییرات S/N در اثر وزن دهی مطرح و مساله طراحی بهینه وزن ها جهت حصول ...  بیشتر