پردازش تصاویر پزشکی
تحلیل و پردازش سیگنال الکتروانسفالوگرام در تشخیص خستگی زمان آموزش نوروفیدبک

مریم دوروشی؛ ندا بهزادفر

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 289-298

چکیده
  تشخیص به موقع خستگی به بهبود کیفیت و تاثیرگذاری آموزش نوروفیدبک کمک می­کند. در این مقاله تشخیص خستگی با استفاه از سیگنال اﻟﻜﺘﺮواﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮام شرکت­ کنندگان در طی آموزش نوروفیدبک در 10 جلسه‌ی آموزش بررسی شده است. آموزش نوروفیدبک دارای دو پروتکل مختلف به نام­های پروتکل­های یک و دو است. پروتکل اول ویژگی آموزشی ترکیبی از ویژگی ...  بیشتر

پردازش سیگنال‌های حیاتی
بازنمایی ارتباطات عمل‌کردی نواحی مغزی از روی سیگنال EEG برای بررسی تمایز در الگوهای زمانی رویدادهای تصویری

طاهره طالعی؛ علی مطیع نصرآبادی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 341-353

چکیده
  برای برقراری ارتباط با محیط زندگی که همیشه در حال تغییر ­است، مغز مدام به تولید و به‌­روزرسانی انتظارات مربوط به رویدادهای پیش رو و تخمین آن برای پاسخ­های حسی و حرکتی عصبی متناظر با آن نیاز دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباطات در درک­ زمان در دو حالت ­قابل پیش­بینی و غیر­قابل پیش­بینی است. داده­های مورد استفاده در ...  بیشتر

پردازش سیگنال‌های حیاتی
طبقه‌بندی افراد الکلی و غیرالکلی مبتنی بر ویژگی‌های فرکانسی و غیرفرکانسی سیگنال مغزی

مریم دوروشی؛ ندا بهزادفر؛ غضنفر شاهقلیان

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 109-119

چکیده
  اثر اصلی، عمده و کوتاه‌مدت مصرف الکل روی سیستم اعصاب مرکزی است. مصرف مشروبات الکلی باعث ایجاد ناتوانی در مغز شده به طوری که مصرف زیاد آن باعث فلج شدن فعالیت­های مغزی، دستگاه تنفس و در نتیجه مرگ می‌شود. در این مقاله به منظور تشخیص مصرف الکل، سیگنال الکتروانسفالوگرام (EEG) 20 فرد شرکت کننده شامل 10 فرد الکلی و 10 فرد کنترل در 64 کانال مورد ...  بیشتر

پردازش سیگنال‌های حیاتی
آشکارسازی حرکت پا در سیستم واسط مغز-رایانه کاربرفرما با استفاده از روش طبقه‌بندی مبتنی بر نمایش تنک سیگنال

راحله محمدی؛ علی محلوجی‌فر

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 141-152

چکیده
  سیستم‌های BCIکاربرفرما در مقایسه با سیستمهای BCIسنکرون، ارتباط طبیعی‌تر کاربر را با فضای خارج امکان‌پذیر می‌کنند. آشکارسازی بازه‌های وقوع حرکت در سیگنال پیوسته EEGمسأله‌ای کلیدی در طراحی سیستم‌های BCI  کاربرفرما مبتنی بر حرکت است. در این مقاله با استفاده از ویژگی بعد فرکتالی در باندفرکانسی 6 تا 36 هرتز و طراحی طبقه‌بند مبتنی بر ...  بیشتر