مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
شبیه‌سازی دینامیک مولکولی اضافه شدن رشته‌ی PAS به داروی پپتیدی G-CSF و پیشنهاد توالی جدید برای رشته‌ی PAS به منظور بهبود عمل‌کرد داروی مورد نظر

عباس غلامی؛ امیر شاملو

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 303-311

چکیده
  در مطالعات اخیر، PASylation به عنوان یک روش موثر به منظور افزایش نیمه‌عمر داروهای پروتئینی و جایگزینی مناسب برای PEGylation مطرح شده است. در این روش، یک رشته‌ی به مراتب زیست‌سازگارتر و متشکل از پلیمرهای طبیعی، شامل پرولین، آلانین و سرین، که به اختصار به آن رشته‌ی PAS گفته می­شود، برای بهبود مشخصه­های دارو مورد استفاده قرار می­گیرد. در ...  بیشتر