برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل همودینامیک دریچه آئورت از طریق مدل‌سازی محاسباتی به روش لاگرانژی اویلری اختیاری

علیرضا هاشمی فرد؛ ناصر فتورائی؛ ملیکه نبئی

دوره 17، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 201-210

چکیده
  وظیفه مهم و اساسی دریچه آئورت، جلوگیری از بازگشت خون از شریان آئورت به بطن چپ است. باز شدن و بسته شدن به موقع و دقیق دریچه آئورت می‌تواند به تامین فشار خون مناسب و برون‌ده قلبی مطلوب کمک کند. به همین دلیل شبیه‌سازی عملکرد دریچه آئورت می‌تواند به شناخت و نحوه عملکرد اجزای آن کمک کرده و محدوده‌ی تغییرات کمیت‌های مرتبط با همودینامیک ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل عددی اثر تومور بر روی جریان هوا و مجرای تنفسی در سیستم تنفس فوقانی انسان

شاهرخ شجاعی؛ شاهرخ شجاعی

دوره 16، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 41-50

چکیده
  همواره اثرات تغییرات ساختاری تومور بر مسیر هوای تنفسی مورد توجه محققان بوده است. به طوریکه این اثرات در موارد حاد منجر به خفگی بیمار خواهد شد. در این مطالعه تلاش خواهد شد به کمک نرم افزار انسیس یک مدل محاسباتی برای بررسی اثر تومور بر روی جریان هوا در ناحیه حنجره ارائه شود. مدل ارائه شده قادر است اثر حضور تومور بر سرعت و فشار هوا در سیستم ...  بیشتر

مکانیک سیالات زیستی / سیالات بیولوژیکی
شبیه‌سازی محاسباتی جریان هوا و ذرات معلق در ریه‌ی انسان: بررسی اثر گرانش

محمد احمدی آلاشتی؛ بهمن وحیدی؛ مهتاب عباد

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-15

چکیده
  سطح وسیع ریه با حصارهای هوایی-خونی خود، در معرض ذرات معلق هوای ورودی قرار دارد. در این شرایط، در صورت آلوده بودن این ذرات، اثر متقابل ذرات-ریه روی هم می­تواند خطرات و صدمات قابل توجهی را برای سلامتی انسان به همراه داشته باشد. از طرفی، از این واکنش­ها برای دارورسانی به بدن انسان نیز استفاده می‌شود. در هر دو حالت، تخمین دقیق مقدار ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تاثیر بیماری سولکوس بر عمل‌کرد تارهای صوتی به روش محاسباتی بر‌هم‌کنش سیال و جامد

علی وظیفه‌دوست صالح؛ ناصر فتورائی؛ مهدی نویدبخش؛ فرزاد ایزدی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 153-165

چکیده
  صحبت کردن انسان، فرآیند بسیار پیچیده­ای می­باشد که حاصل برهم‌کنش جریان هوا در طول حنجره و ساختار ارتعاشی تارهای صوتی است. سولکوس، یکی از بیماری‌های مرتبط با تارهای صوتی است که در این بیماری، لایه‌هایی از تارهای صوتی وجود نداشته و تارهای صوتی دارای شکاف هستند و درنتیجه اختلالاتی در تولید صوت ایجاد می‌شود. در این مقاله برای اولین ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل عددی مدل سه‌بعدی طناب نخاعی در شرایط بیماری سیرنگومیلی با استفاده از روش بر‌هم‌کنش سیال و جامد

هدی ماستری فراهانی؛ ناصر فتورائی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 223-230

چکیده
  بزرگ شدن سیرینکس در بیماری سیرنگومیلی، باعث بروز آسیب نورولوژیکی پیشرونده میشود؛ بنابراین، بررسی عوامل دخیل در توسعة سیرینکس، در یافتن روش‌هایی برای کنترل این بیماری بسیار اهمیت دارد. یکی از فرضیات بالینی مهم در رابطه با علت توسعة سیرینکس، انتشار موج شوک فشار در سیال فضای ساب‌آراکنوئید را عامل اصلی حرکت سیال داخل سیرینکس و در طولانی‌مدت، ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی عددی اثرات الاستیسیتة شریان بر تنش برشی دیواره و شاخص برش نوسانی در انشعاب کرونر چپ

سعید بهرامی؛ محمود نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 175-186

چکیده
  افزایش بیماری‌های قلبی-عروقی سبب شده است که محققان، بیشتر از پیش به بررسی جریان در عروق خونی بپردازند. در این مقاله، اثر الاستیسیتة دیوارة شریان بر پارامترهای همودینامیکی با در‌نظر گرفتن تعامل خون و دیوارة رگ بررسی شد. تنش برشی روی دیواره در زمان‌های متفاوت، تغییر می‌کند و به تنهایی قادر به بیان گرفتگی عروق نمی‌باشد؛ از این‌رو ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مدل‌سازی عددی پدیدة تنظیم خودکار در شریان کاروتید مشترک انسانی

سعید سیری؛ ملیکه نبئی؛ ناصر فتورایی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 229-241

چکیده
  ﻫﺮ ارﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ (سوخت­و­سازی) و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﻮد ممکن است ﺑﻪ مقادیر متفاوتی از جریان ﺧﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ باشد؛ درنتیجه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر پدیده‌ای ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. ﭘﺪﯾﺪة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر تنش برشی به‌عنوان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذاﺗﯽ ﯾﮏ ارﮔﺎن ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ نگه‌داشتن شرایط همودینامیک در­ﻣﻘﺎﺑـﻞ ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی محاسباتی اثر ضخامت و سختی بسترکلاژنی بر پاسخ سلول‎های ‎بنیادی مزنشیمال در محیط کشت

مهدی مرادخانی؛ بهمن وحیدی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 179-190

چکیده
  بررسی تحریکات مکانیکی موثر بر سلول بنیادی در شرایط طبیعی بدن و همچنین شرایط کشت آزمایشگاهی، موضوعی بسیار مهم درجهت دستیابی به توانایی کنترل بر رفتار و پاسخ‎های سلولی همچون رشد، تکثیر و تمایز می‎باشد. درمورد عوامل بیومکانیکی دخیل در این پدیده پژوهش‎های فراوانی انجام­شده است. امروزه ثابتشده است که عواملی همچون مورفولوژی  ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی عددی تأثیر انعطاف پذیری دیواره دولایه ای متخلخل بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی وغیرنیوتنی خون از یک شریانکاروتیدبا گرفتگی متقارن

سعید ناهیدی؛ علیرضا حسین‌نژاد؛ ناصر فتورائی؛ زهرا حیدری

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 107-120

چکیده
  در لایه های دیواره شریان بوده و این تجمع نیز متأثر از LDL پارامترهای جریان خون همواره متأثر از مکان و شکل تجمع ذرات جریان فیلتراسیون خون در لایه های دیواره شریان است. در این مقاله به منظور بررسی اثر انعطاف پذیری بر روی جریان فیلتراسیون در جریان ضربانی و غیر نیوتنی خون از یک شریان کاروتید با گرفتگی متقارن و با دیواره دو لایه ای انعطاف ...  بیشتر

الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی
مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک

بهزاد سیفی؛ حسین منصوری‌نژاد؛ بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 169-175

چکیده
  جریان پریستالتیک یا دودی‌شکل یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های انتقال سیال است. این جریان علاوه بر کاربردهای متنوع در مهندسی،  مکانیسم بسیار مهم انتقال سیال در بسیاری از اندام‌های بیولوژیک به خصوص در دستگاه گوارش و دفع ادرار محسوب می‌شود. در این مقاله، انتقال بولاس ادرار در میزنای با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز حرکات دودی‌شکل بررسی ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر

سعید ناهیدی؛ علیرضا حسین‌نژاد؛ ناصر فتورائی؛ زهرا حیدری

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 71-79

چکیده
  پارامترهای همودینامیک جریان خون همواره متأثر از میزان شدت گرفتگی شریان و از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت بیماری گرفتگی شریانی هستند. در این مقاله، با در نظر گرفتن سه شدت گرفتگی متفاوت به بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره شریان بر پارامترهای همودینامیک در یک مدل شریان گرفته شده، با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر و با حضور جریان ضربانی ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی تأثیر حرکت دیوارة قلب بر دبی جریان ضربانی در شریان الاستیک کرونری

علیرضا هاشمی فرد؛ ناصر فتورائی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-12

چکیده
  شریان کرونری وظیفة خون‌رسانی به عضله قلب را بر عهده ‌دارد. این شریان در هر چرخه قلبی بر اثر حرکت قلب تغییرشکل می‌دهد. در این پژوهش تأثیر این تغییر شکل، بر همودینامیک شریان کرونری بررسی شده است. حرکت به صورت اعمال انحنایی متغیر با زمان، بر هندسة شریان کرونری مدلسازی شده است. به طوری که یک مدل از شریان کرونری ساخته شده و حرکت انتهای آن ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مطالعه تجربی و تحلیل رفتار غیرخطی رگ سافنوس انسان تحت کشش طولی و عرضی

برهان الحسینی همدانی؛ مهدی نویدبخش؛ حسین احمدی تفتی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 45-56

چکیده
  در این مقاله، خواص مکانیکی عروق انسان به ویژه رفتار عروقی که برای انجام پیوند بای‌پس قلبی استفاده می‌شوند؛بررسی شده است.متأسفانه بیش از 30% پیوندهایی که از سافنوس استفاده می‌کنند، ظرف مدت 10 سال دوباره مسدود می‌شوند؛ در حالیکه شریان مامری نتایج بهتری را نشان داده است. در این تحقیق به بررسی رفتار الاستومکانیک رگ سافنوس انسان پرداخته ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مقایسه الگوهای توزیع تنش در بازسازی شریان الاستیک با استفاده از روش برهم‌کنش سیال-جامد

حامد خالصی؛ هانیه نیرومند اسکویی؛ فرزان قالیچی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 67-78

چکیده
  محققان بیومکانیک معتقدند که شریان‌ها تحت تأثیر عوامل همودینامیکی و مکانیکی بازسازی می‌شوند. عوامل بیومکانیکی مانند زاویه باز و کشش طولی می‌توانند تأثیر مهمی در این فرایند داشته باشند. در این مطالعه تأثیر زاویه باز و کشش طولی در روند بازسازی در اثر افزایش سن برای شریان آئورت بررسی شده است. برای شبیه‌سازی عددی از نرم‌افزار ADINAاستفاده ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل عددی انسداد کامل شریان کاروتید معمولی انسان در اثر پدیده ترومبوآمبولی شریانی با ارائه یک مدل اجزای محدود تماسی

بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 285-296

چکیده
  ترومبوآمبولی شریانی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در بیماران قلبی است. در شریان های خون رسان مغز، ذرات جدا شده لخته های خون به صورت آمبولی به بافت مغز منتقل می شوند و سبب ضایعات عصبی یا سکته مغزی می شوند. در این تحقیق برای اولین بار یک مدل عددی ارائه شده است که در آن انسداد کامل شریان کاروتید انسان در اثر حرکت فیزیکی یک توده لخته خون با هندسه ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
بررسی تغییرات خواص بیومکانیکی بازسازی شریان براکیال با تغییر سن با استفاده از روش اندرکنش سیال- جامد

هانیه نیرومند اسکویی؛ فرزان قالیچی؛ محمد تفضلی شادپور

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 1-8

چکیده
  این تحقیق به نحوه تغییر بارهای مکانیکی و ساختار با افزایش سن در نمونه ای از شریان های عضلانی پرداخته است. بر اساس داده های تجربی گرداوری شده شریان براکیال به عنوان شریان عضلانی شبیه سازی شده است. با در نظر گرفتن اندرکنش سیال-جامد، از نرم افزار آدینا 1.8 برای حل عددی برای حل معادلات سیال و جامد استفاده شده است. به منظور بررسی همزمان ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تاثیر خروج از مرکز گرفتگی های شریانی بر جریان خون با استفاده از روش برهم کنش سیال-جامد

افسانه مجری؛ محمد تفضلی شادپور؛ احسان بخشی تفتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 9-20

چکیده
  گرفتگی های شریانی و بیماری های قلبی- عروقی ناشی از آن مانند تصلب شرائین، از دلایل عمده مرگ و میر در دنیاست. در این مقاله، با استفاده از یک مدل غیرخطی سه بعدی از شریان کاروتید دارای گرفتگی نامتقارن و با در نظر گرفتن تعامل میان جامد و سیال (FSI)، جریان خون در این شرایط مدلسازی شد. برای انجام دادن شبیه سازی از نرم افزار انسیس بهره گرفته ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
تحلیل عددی پارامترهای موثر بر جریان در یک مدل کامل میزنای با حرکت دودی شکل

بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی؛ علی ایمان پرست

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 29-37

چکیده
  جریان بازگشتی (رفلاکس) مثانه به میزنای یکی از عوامل شایع پدید آورنده بیماری های پیلونفریت و سیستیت است. اتساع میزنای، لگنچه کلیوی و کالیس ها به طور معمول در اثر رفلاکس مشاهده می شود. در این مقاله به منظور بررسی پدیده مذکور، یک مدل متقارن محوری معرفی شده است. برای مدلسازی انقباض میزنای از یک جسم صلب که با جدار خارجی میزنای برخورد دارد، ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
مطالعه عددی تبادل گازهای تنفسی در سیستم ریوی برای ارائه رابطه ای بین میزان فعالیت فرد و آهنگ تنفس

حامد آوری؛ فرزان قالیچی؛ مجید احمدلوی داراب

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1387، ، صفحه 39-46

چکیده
  تنظیم آهنگ تنفس یکی از متغیرهای مهمی است که افراد در هنگام فعالیت های مختلف به ویژه فعالیت های ورزشی با آن مواجه اند. در این مقاله، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) یک مدل متقارن محوری دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مدل مصرف و تبادل گاز اکسیژن را در مویرگ های ریوی که در سیستم گردش خون کیسه هوایی در ریه رخ می ...  بیشتر

برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری

فرزان قالیچی؛ مجید احمدلوی داراب؛ احمد رمضانی سعادت آبادی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، ، صفحه 111-117

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی رژیم جریان خون در ناحیه انشعاب بای پس، شبیه سازی عددی جریان سه بعدی و پالسی خون با استفاده از نرم افزار فلوئنت 2, 3, 5 برای %50 گرفتگی انجام شد. فرض نیوتنی و همگن بودن خون و همچنین صلب بودن جداره عروق از جمله فرضیات اساسی در این تحقیق به شمار می روند. در این مطالعه رژیم های جریان خون در دو نوع بای پس آئورت- ...  بیشتر