مقاله کامل پژوهشی مهندسی بافت
ساخت بافت مصنوعی به منظور اعتبارسنجی روش الاستوگرافی خطی

زهرا سقائی نوش‌آبادی؛ عاطفه آقاجانی؛ محمد حق‌پناهی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 1-11

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی و روش ساخت فانتومی به منظور مدلسازی خواص مکانیکی بافت نرم است. این فانتوم از تومور و ماده سالمی که تومور را فرا گرفته تشکیل می‌شود. بدین منظور به ترکیبات ژلاتین در آب دیونیزه توجه شد و ترکیب وزنی مورد نیاز برای تولید موادی با رفتار الاستیک خطی و مدول الاستیک 21 و 102 کیلو پاسکال به دست آمد. این فانتوم به طور خاص برای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
کاربرد تجزیه حالت تجربی سیگنال در حذف تداخل الکتروکاردیوگرام از سیگنال‌های الکترومایوگرام

محسن ناجی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ صدیقه کهریزی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 13-20

چکیده
  سیگنال‌های الکترومایوگرام (EMG) که از عضلات تنه، مانند عضله راست شکمی و عضله مایل خارجی، برداشت می‌شوند؛ غالباً تحت تأثیر فعالیت الکتریکی عضله قلب (ECG) قرار می‌گیرند. در این مقاله روشی جدید برای حذف تداخل ECG از EMG بر اساس تجزیه سیگنال به حالت تجربی معرفی شده است. روش پیشنهادی با روش فیلتر بالاگذرباترورث مقایسه شد و نتایج حاصل از تحلیل ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی توان‌بخشی
تفکیک سالمندان با سابقة زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن

زیبا گندمکار؛ فریبا بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 21-37

چکیده
  با افزایش سن و یا بروز برخی بیماری‌ها نحوة راه رفتن تغییر می‌کند. برای مثال مشاهدات متعدد دلالت براین دارند که نحوة راه رفتن در سالمندانی که سابقه زمین خوردن دارند با افراد سالم متفاوت است. هدف این مقاله ارائة روشی برمبنای تحلیل حرکت با کمک تصاویر ویدئویی اخذ شده از فرد مورد آزمایش و بدون استفاده از نشانگر برای طبقه‌بندی سالمندان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مهندسی توان‌بخشی
استفاده از طبقه‌بند PCVM در سیستم واسط مغز- رایانه کاربرفرما به منظور بهبود تشخیص حرکت پا

راحله محمدی؛ علی محلوجی‌فر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 39-55

چکیده
  اساس سیستم‌های‌ واسط مغز-رایانه(BCI)کاربرفرما آشکارسازی و تشخیص بازه‌های رخداد یک فعالیت ذهنی مانند تصور حرکت از سیگنال خودبخودی مغز است که این مسأله به دلیل ماهیت غیرایستان و پیچیده سیگنال الکتروانسفالوگرام (EEG) مهمترین چالش در طراحی سیستم‌هایBCIاست. در این مقاله برای اولین بار از یک الگوریتم جدید طبقه‌بندی مبتنی بر یادگیری تنک ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
درون‌یابی توابع توزیع جهتی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشار با قدرت تفکیک زاویه‌ای زیاد

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده؛ حمید سلطانیان‌زاده

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 57-64

چکیده
  تصویربرداری تشدید مغناطیسی تانسور انتشار (DTMRI) روشی غیرتهاجمی برای بررسی ساختار ماده سفید مغز است. در این روش با فرض گوسی بودن PDFانتشار مولکول‌های آب، تانسور انتشار استخراج شده؛ در بررسی دسته‌ فیبرهای مغز از آن استفاده می‌شود. در نواحی از مغز که فیبرها تقاطع دارند تصویربرداری تانسور انتشار قادر نیست جهت اصلی فیبرها را مشخص کند. برای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی GBM با استفاده از اتوماتای سلولی

سید حجت سبزپوشان؛ فاطمه پورحسن‌زاده؛ زهره آگین

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 65-73

چکیده
  سالانه تعداد زیادی از انسان‌ها به تومور مغزی مبتلا می‌شوند. متداولترین و مرگبارترین این تومورها مولتی فرم گلیوبلاستوما (GBM) است. از این رو بررسی و مطالعه رشد GBMیکی از مسائل مورد توجه محققان است. تاکنون مدل‌های ریاضی زیادی برای شبیه‌سازی رشد تومور مغزی GBMارائه شده است. این مدل‌ها به درک بهتر فرایند رشد تومور و درمان آن کمک می‌کنند. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی آنالیز حرکت انسان
پایداری و کنترل حرکت بدن انسان در طی اجرای حرکت تعادلی در ورزش ووشو

افسانه یاوری؛ مصطفی رستمی؛ علی استکی؛ علی تنباکوساز؛ مهدی یوسفی آذر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 75-84

چکیده
  در سالهای اخیر، مطالعات بیومکانیک بسیاری در مورد پایداری بدن با بکارگیری داده‌های سینماتیک انجام شده است. بیشتر تحقیقات، بر افراد بیمار با ناتوانایی‌های تعادلی متمرکز شده؛ تحقیقات بسیار اندکی برای دستیابی به قابلیتهای ورزشکاران به منظور بهبود اجرای حرکات سخت و پیچیده تعادلی انجام شده است. استفاده از روش‌های ورزشکاران حرفه‌ای ...  بیشتر

یادداشت کوتاه پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش AC سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی

مینا امیری؛ ادموند زاهدی؛ فریدون بهنیا

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 85-95

چکیده
  وجود ارتباط بین بیماری‌های عروق قلب و نحوه عملکرد لایه اندوتلیوم (داخلی‌ترین لایه رگ‌های خونی) اثبات شده است. به منظور ارزیابی عملکرد این لایه، روش‌های متعددی پیشنهاد شده که از آن میان به آزمون اتساع ناشی از جریان خون به طور گسترده‌ای توجه شده است. در این آزمون مجرای خون در شریان براکیال بازو در مدت زمان مشخصی بسته شده؛ سپس رها می‌شود ...  بیشتر