اطلاعات تماس

   
98-21-64542499+
98-21-66468186+
98-935-666-7909+
98-936-692-5628+
www.ijbme.org

nasser[@]aut.ac.ir

b_meshkat13[@]yahoo.com

 تهران - خیابان انقلاب - نرسیده به چهارراه ولیعصر - کوچه سعید - کوچه مرعشی - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی پزشکی.- دفتر انجمن مهندسی پزشکی ایران

 

1591634311