مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
تأثیر کلاژن بر سنتز نانوذرات کلسیم فسفات

هدا سالمی؛ علی‌اصغر بهنام‌قادر؛ محمدرضا باغبان اسلامی‌نژاد؛ محمد عطایی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 249-255

چکیده
  کلاژن و ترکیبات کلسیم فسفاتی، بویژه نانوهیدروکسی آپاتیت ترکیبات اصلی استخوان طبیعی هستند. در سنتز همزمان هیدروکسی آپاتیت در حضور کلاژن، ذرات کلسیم فسفات در امتداد فیبریل کلاژن رشد کرده؛ میکروساختار متفاوتی را ایجاد می‌کنند. از این رو تأثیر کلاژن بر ویژگی‌های میکروساختاری و فازی ذرات کلسیم فسفات، بررسی شد. با توجه به سنتز همزمان ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش گفتار
بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان

شهلا عزیزی؛ فرزاد توحیدخواه؛ فرشاد الماس‌گنج

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 257-265

چکیده
  در این مقاله، یک سیستم بازشناسی کلمات جداگانه بررسی شده است. هدف این تحقیق، افزایش کارایی سیستم بازشناسی گفتار کودکان با استفاده از روش هنجارسازی طول مسیر صوتی است. این سیستم بازشناسی، برای استفاده در طراحی نرم‌افزار گفتاردرمانی ایجاد شده است به طوری که این نرم‌افزار با استفاده از سیستم بازشناسی، درست یا نادرست بودن تلفظ کودک را ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
تخمین خودکار و پیوستة زاویة آلفا در استخوان ران انسان به کمک تحلیل مدل سه‌بعدی

مینا قره نازی فام؛ احسان اربابی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 267-278

چکیده
  ایمپینجمنت یا گیر کردن مفصل ران یکی از دلایل اصلی ایجاد آرتروز زود هنگام در مفصل ران است. این عارضه با تغییر شکل یکی از استخوان‌های ران یا لگن و یا هر دو ایجاد می‌شود. زمانی که سر استخوان ران، شکل کروی خود را در ناحیه گردن استخوان از دست می‌دهد، عارضة گیر کردن از نوع بادامکی (CAM) ایجاد می‌شود. زاویة آلفا به منظورکمی‌سازی این عارضه به ...  بیشتر

یادداشت کوتاه پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت‌های روزمرة افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشتة زمان‌پویا برای پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام

رامتین زرگری مرندی؛ سید حجت سبزپوشان

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 279-285

چکیده
  پژوهش‌های اخیر در زمینة رایانش نافذ منجر به بهره‌گیری از روشهای جدید برای شناسایی فعالیت انسان شده است. یکی از این روشها، الکترواکولوگرافی است که به کمک آن می‌توان حرکات چشم را ثبت و با تحلیل الگوهای آن، فعالیت‌هایی مانند خواندن را شناسایی کرد. الگوی حرکتی خواندن با پردازش سیگنال‌های الکترواکولوگرام (EOG) کانال افقی قابل شناسایی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی جراحی رباتیک
کنترل ارتعاشات مدل غیر خطی یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور دو‌جانبه با بازوی انعطاف‌پذیر

محدثه یاریان؛ مهیار نراقی؛ سید مهدی رضاعی؛ محمد زارعی‌نژاد؛ حامد غفاری راد

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 287-297

چکیده
  در این مقاله روش جدیدی برای کنترل سیستم‌های جراحی رباتیک از راه دور دوجانبه با بازوی انعطاف‌پذیر جراح ارائه شده است. در این راستا، ساختار دوگانه‌ای از کنترل‌های پس‌خوراند و پیش‌خوراند برای بازوی پیرو انعطاف‌پذیر پیشنهاد شده‌است. این روش، توانایی روش شکل‌دهنده ورودی به عنوان کنترل پیش‌خوراند را برای کاهش ارتعاشات انتهای بازو ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
پیاده‌سازی سیستم هپتیکی به منظور آموزش عملیات لقاح مصنوعی

یاسر رضایی مقدم؛ سید مهدی رضاعی؛ مهناز شمشیرساز؛ محمد زارعی‌نژاد؛ محمدرضا دهقان

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 299-305

چکیده
  یکی از شیوه‌های غلبه بر مشکل ناباروری زوجین، لقاح مصنوعی (IVF) است. در این فرایند مهمترین بخش برخورد سوزن با سلول است، به طوری که اگر نیروی برخورد بیش از چند میلی نیوتن باشد دیوارة تخمک صدمه می‌بیند و فرایند تزریق ناموفق خواهد بود. از آنجایی که فرایند آماده‌سازی تخمک و اسپرم هزینه‌بر است، فراهم کردن بستری برای انجام تزریق بدون اشتباه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
بررسی همبستگی خطی سیگنال‌های فوتوپلتیسموگرافی نوک انگشت و شریان رادیال در شرایط تنفسی طبیعی و عمیق

ادیب کیخسروی؛ ادموند زاهدی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 307-317

چکیده
  فوتوپلتیسموگرام (PPG) یکی از کم‌هزینه‌ترین سیگنال‌ها است که همواره مورد توجه محققان به منظور استخراج پارامترهای سیستم قلبی-عروقی مانند میزان اتساع شریانی در پی تحریک بوده است. در اکثر موارد  PPGاز نوک انگشت ثبت می‌شود که تحت تأثیر سیستم خودتنظیم عروقی است، به طوری که موجب می‌شود نتایج حاصل با نتایج روشهای استاندارد مانند سونوگرافی ...  بیشتر