بیومکانیک
1. بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک‌های بین مهره‌ای سالم و دژنره‌شده‌ی ناحیه‌ی گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده‌های تست تجربی ریلکسیشن

مهدیه مسیبی؛ افسانه مجری

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 31-44

چکیده
  در ستون فقرات، دیسک‌های بین مهره­ای نقش انعطاف­پذیری، انتقال بار و استهلاک انرژی در ضربات ناشی از بارگذاری را بر عهده دارند. افزایش سن و اعمال بارگذاری­های نامناسب منجر به انحطاط (دژنره شدن) دیسک­های بین مهره­ای می­شود. بررسی پارامترهای بیومکانیکی دیسک سالم و دژنره‌شده در سطوح مختلف جهت کشف مکانیزم­های مربوط به دژنره ...  بیشتر

انتقال حرارت زیستی
2. ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید

فرشاد بهرامیان؛ افسانه مجری

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 245-256

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عددی و آزمایشگاهی استفاده از روش عکس­برداری حرارتی (ترموگرافی) برای تشخیص غدة تیروئید در بافت گردن است. برای این کار، ابتدا مدلی واقعی و سه­بعدی از گردن انسان و اندام­های اصلی قرار‌گرفته در آن شامل نای، غدة تیروئید و سرخرگ و سیاهرگ گردنی، بر‌اساس عکس­های گرفته‌شده با استفاده از روش عکس­برداری ...  بیشتر