بیومکانیک
1. بررسی پاسخ وابسته به زمان دیسک های بین مهره ای سالم و دژنره شده ناحیه گردنی با استفاده از مدل پوروویسکوالاستیک و داده های تست تجربی ریلکسیشن

مهدیه مسیبی؛ افسانه مجری

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 21-30

http://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2019.90503.1380

چکیده
  دیسک بین مهره ای در ستون فقرات عامل انعطاف پذیری، انتقال بار و استهلاک انرژی ضربات ناشی از بارگذاری می باشد. گذشت زمان و اعمال بارگذاریهای نامناسب باعث دژنره شدن دیسکهای بین مهره ای می شود. بررسی پارامترهای بیومکانیکی دیسک سالم و دژنره شده برای کشف مکانیزمهای مربوط به دژنره شدن و یافتن راهکارهای درمان از اهمیت بالایی برخوردار است. ...  بیشتر

انتقال حرارت زیستی
2. ارزیابی عددی و آزمایشگاهی روش ترموگرافی در تشخیص غدة تیروئید

فرشاد بهرامیان؛ افسانه مجری

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 245-256

http://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2017.72896.1268

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عددی و آزمایشگاهی استفاده از روش عکس­برداری حرارتی (ترموگرافی) برای تشخیص غدة تیروئید در بافت گردن است. برای این کار، ابتدا مدلی واقعی و سه­بعدی از گردن انسان و اندام­های اصلی قرار‌گرفته در آن شامل نای، غدة تیروئید و سرخرگ و سیاهرگ گردنی، بر‌اساس عکس­های گرفته‌شده با استفاده از روش عکس­برداری ...  بیشتر