انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی  از سال 1383 با اخذ مجوز های  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزار‌‌ت علوم، تحقیقات و فناوری به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی زیست پزشکی آغاز شد.

 

این فصلنامه افتخار دارد برای چهارمین دوره، پذیرای مقالات پژوهشگران در زمینه مهندسی زیست پزشکی باشد. این نشریه با هدف گسترش و اعتلای سطح تحقیقات در داخل کشور، اطلاع رسانی در زمینه دستاوردهای تحقیقاتی جدید و ممانعت از تکرار تحقیقات انجام شده پیشین، فعالیت می نماید.

 

هیئت تحریریه این مجله از محققان و نویسندگان محترم، جهت ارسال مقالات حاصل از فعالیتهای پژوهشی خود به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد. زمینه های مورد پذیرش مقالات می تواند شامل کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی پزشکی در گرایشهای متنوع بیومتریال، بیومکانیک و بیوالکتریک باشد. 

 

هیئت تحریریه فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی جلسات منظم و ماهیانه خود را اختصاص به سیاستگزاری مجله می نماید. در ضمن جمع بندی و تصمیم گیری در خصوص نتایج ارزیابی مقالات در این جلسات انجام می شود. بر اساس تصمیم گیری به عمل آمده، تلاش بر این است که داوری مقالات دریافتی در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد و تصمیم نهایی به اطلاع نویسندگان مقالات برسد.

 

 


 


عنوان نشریه: 
  مهندسی پزشکی زیستی 
نوع نشریه:   فصلنامه علمی – پژوهشی

صاحب امتیاز:   انجمن مهندسی پزشکی ایران 

مدیر مسئول:   دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی