داوران

فهرست اسامی داوران مجله:

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Changiz Eslahchi Professor of algorithms in Bioinformatics Department of Computer Sciences, Shahid Behehsti University, Tehran, Iran
Aboozar Ghaffari علم و صنعت ایران
جعفر آی مهندسی بافت دانشیار، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری نوین پزشکی و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا ابراهیم پور
حمید ابریشمی مقدم الگوبرداری زیستی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید ابوطالبی الگوبرداری زیستی، پردازش سیگنال های حیاتی، فیزیک پزشکی، مهندسی عصبی-عضلانی
علی ابوئی مهریزی میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
حسین احسانی بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی احمدی ابزاردقیق پزشکی، حسگرهای زیستی صنعتی امیرکبیر
علیرضا احمدیان بیوالکتریک، بیوانفورماتیک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، پزشکی از راه دور، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
محمد علی احمدی پژوه حرکت انسان، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی، مهندسی توان بخشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا احمدزاده الگوبرداری زیستی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، شبکه عصبی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حامد آذرنوش پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند
محمود رضا آذغانی سایر موارد مرتبط با بیومکانیک، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی دانشیار گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی سهند
علی استکی دینامیک و سینماتیک زیستی، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی، مهندسی عصبی-عضلانی
مهناز اسکندری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داوود آسمانی الگوبرداری زیستی، بیوالکترومغناطیس، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، مدل سازی رایانه ای زیستی
آزاده آصف نژاد بیومتریال ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میر علی اعتراف اسکوئی پردازش سیگنال های حیاتی استاد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پوریا اعتضادی فر پردازش تصاویر پزشکی گروه برق، دانشگاه امام حسین، تهران
فرشاد الماس گنج پردازش سیگنال های حیاتی، پردازش گفتار
احسان امانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی
رعنا ایمانی بیومتریال ها استادیار دانشکده مهندسی پزشکی- گروه مهندسی بافت
محمود امیری
جواد یاوند حسنی
یاسر بالغی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی صنعتی بابل
فرید بحر پیما مهندسی توان بخشی دانشگاه تربیت مدرس
شهریار برادران شکوهی الگوبرداری زیستی، اندازه گیری زیستی، اندام مصنوعی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، تکنولوژی های پوشیدنی، حسگرهای زیستی، سامانه های تصویرگر پزشکی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی بستان شیرین بیومکانیک استخوان، حرکت انسان، دستگاه های بیومکانیکی، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، طراحی ایمپلنت ها، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی دندان
گلناز بغدادی بیوالکتریک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
برهان بیگ زاده بیومکانیک استادیار / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم بیگ زاده بیوالکتریک دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجتبی بندرآبادی بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی University of Lausanne
شاهین بنکدار بیومتریال ها انستیتوپاستور
علیرضا بهراد پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق الکترونیک
فریبا بهرامی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، حسگرهای زیستی، شبکه عصبی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مهندسی توان بخشی، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی بهروزی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه بوخوم آلمان
علی اصغر بهشتی شیرازی
حمید بهنام ابزاردقیق پزشکی، اندازه گیری زیستی، اولتراسوند در پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی
علی اصغر بهنام قادر بیومتریال ها، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی پژوهشگاه مواد و انرژی
رضا بوستانی الگوبرداری زیستی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی دانشگاه شیراز
حسین پارسایی ابزاردقیق پزشکی، الگوبرداری زیستی، پردازش سیگنال های حیاتی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی علوم پزشکی شیراز
علی پاشایی الگوبرداری زیستی، انتقال حرارت زیستی، تصویرنگاری پزشکی، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مهندسی داروسازی
محمد پرنیان پور بیومکانیک، بیومکانیک شغلی، علوم اعصاب محاسباتی، مدل سازی رایانه ای زیستی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
سامان پروانه Philips Research North America
محمد پویان ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی، سیستم های واسط مغز-کامپیوتر، شبکه عصبی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه شاهد
اسماعیل پورسعیدی دانشگاه زنجان
مجید پولادیان ابزاردقیق پزشکی دانشیار، پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی پرتوپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
فرح ترکمنی آذر پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
محمد تفضلی شادپور بیومکانیک استخوان، تصویرنگاری پزشکی، داربست در مهندسی بافت، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، سامانه های تصویرگر پزشکی، طراحی ایمپلنت ها، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی، مکانیک قلب و عروق، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی دندان
هادی تقی زاده بیومکانیک، داربست در مهندسی بافت، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی، مهندسی بافت استادیار مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مرتضی تمیزی فر اندازه گیری زیستی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی
فرزاد توحیدخواه ابزاردقیق پزشکی، حرکت انسان، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی، مهندسی عصبی-عضلانی
مهران جاهد ابزاردقیق پزشکی، اندازه گیری زیستی، اندام مصنوعی، پردازش سیگنال های حیاتی، تکنولوژی های پوشیدنی، جراحی رباتیک، حسگرهای زیستی، رباتیک در پزشکی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، مدل سازی رایانه ای زیستی شریف
رضا جعفری ابزاردقیق پزشکی، اندازه گیری زیستی، اندام مصنوعی، پردازش سیگنال های حیاتی، تکنولوژی های پوشیدنی، حسگرهای زیستی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه خواجه نصیر طوسی
سجاد جعفری کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی دانشگاه امیر کبیر دانشکده مهندسی پزشکی
سجاد جعفری بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محی الدین جعفری
نادر جعفرنیا دابانلو بیوالکتریک دانشکده علوم و فناوری های پزشکی
آمون جم زاد بیوالکتریک استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه تهران
نیما جمشیدی بیومکانیک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان/ دانشگاه اصفهان
جعفر جوادپور
الهه جویبار انتقال هدفمند دارو
حمیدرضا چابک
مصطفی چرمی بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشگاه زنجان
سپیده حاجی پور پردازش سیگنال های حیاتی
افرا حاجی زاده
فاطمه حدائقی بیوالکتریک Post-doctoral research in Computational Neuroscience at MINDS research group, Department of Electrical and Computer Engineering, Jacobs University, Bremen, Germany
کامران حسنی
بابک حسینی خلج دانشگاه صنعتی شریف
ناهید حسن زاده بیومتریال ها دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی حسین زاده رباتیک در پزشکی iran University of Medical SciencesTehranIran دانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامعلی حسین زاده دهکردی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
مهرنوش حضرتی مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی
معصومه حق بین نظرپاک بیومتریال ها دانشگاه ...
سید آرش حق پناه حرکت انسان، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی دانشگاه شیراز، دانشکده مکانیک
نوشین حقیقی پور
علی خادم بیوالکتریک، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی K. N. Toosi University of Technology
رسول خیاطی کهنه شهری اولتراسوند در پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
اسماعیل خان میرزا مکاترونیک زیستی دانشگاه علم و صنعت ایران
عابد خراسانی بیوالکتریک علم و صنعت ایران
محمدتقی خراسانی بیوپلیمرها عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر ایران
رضا خسروآبادی گروه مدلسازی
محمد علی خلیل زاده ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، پزشکی از راه دور دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
محمدمهدی خلیل زاده پردازش تصاویر پزشکی، پزشکی از راه دور، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جعفر خلیل علافی بیومتریال ها، فلزات زیستی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی سهند
رامین خواجوی بیوپلیمرها، نانو و بیومتریال عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب- رئیس قطب نانو واحد تهران جنوب
سبلان دانشور پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشیار مهندسی پزشکی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز
هادی دلاوری بیوالکتریک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان
محمدرضا دلیری بیوانفورماتیک، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی
فهیمه سادات ذاکری پردازش تصاویر پزشکی دانشگاه قم
مریم ذکری شبکه عصبی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی صنعتی اصفهان
ایمان ذوالجناحی اسکویی دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
رضا راجی مهر MIT آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
سعید راحتی قوچانی پردازش گفتار عضو هیأت علمی
حسین ربانی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
سید محمود ربیعی دانشیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شاهرخ رحمانی بیومکانیک دانشگاه ویکتوریا، کانادا
محمد رحمتی
امیر رستگارنیا
مصطفی رستمی بیومکانیک ستون مهره، جراحی رباتیک، حرکت انسان، دینامیک و سینماتیک زیستی، رباتیک در پزشکی، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مهندسی توان بخشی دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
سعید رشیدی بیوالکتریک، حرکت انسان، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی آزادعلوم‌وتحقیقات‌تهران
مرضیه رضازاده سیالات بیولوژیکی
محمد رفیعی نیا انتقال هدفمند دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
غلامرضا رکنی لموکی دانشگاه تهران
پریسا رنگرز اولتراسوند در پزشکی، بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی آزادعلوم‌وتحقیقات‌تهران
احسان روحانی مهندسی عصبی-عضلانی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان. پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک رئیسی پزوهشگاه مواد وانرژی
فاطمه زارع میرک آباد
محمدرضا یزدانی بیوالکتریک، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی دانشکده برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی دانشگاه شهاب دانش قم
علی زمانیان بیومتریال ها
حامد ساجدی بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی
مهرداد ساویز بیوالکترومغناطیس صنعتی امیرکبیر
مجید سیاوشی سایر موارد مرتبط با بیومکانیک دانشگاه علم و صنعت
سید حجت سبزپوشان پردازش سیگنال های حیاتی، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی سبزه کار بیوانفورماتیک گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند
سیدمحمود سخایی پردازش سیگنال های حیاتی صنعتی بابل
سیدعلی سیدصالحی بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی، پردازش گفتار، شبکه عصبی صنعتی امیرکبیر
یاشار سرباز مدل سازی رایانه ای زیستی تبریز
مریم سعادتمند هیات علمی - دانشکده مهندسی شیمی و نفت - دانشگاه صنعتی شریف
محمد سعید سعیدی انتقال حرارت زیستی، برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی
مریم سعیدی فر MERC
بهزاد سیفی الاستوگرافی پزشکی، بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سهیلا سلحشور کردستانی بیومتریال ها، مسائل معکوس در مکانیک سلولی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی عضو هیئت علمی
حمید سلطانیان زاده پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
حمیدرضا سلیقه راد پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
عفت سلیمانی پردازش تصاویر پزشکی دانش آموخته دکتری فیزیک پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس
عاطفه سلوک بیومتریال ها هیات علمی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد علی سنجری بیوانفورماتیک، بیومکانیک، بیومکانیک ورزش، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی، مهندسی پزشکی بالینی، مهندسی توان بخشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه ع پ ایران، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی.
احمد شالباف الگوبرداری زیستی، پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
وحید شالچیان علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه علم وصنعت ایران
سینا شامخی بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز ایران
سید وهاب شجاع الدینی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی شیخانی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی
محمد مهدی شرع پسند ابزاردقیق پزشکی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق پژوهشگاه استاندارد
مجتبی شریفی کنترل حرکت انسان دانشگاه شیراز
سعید شیری قیداری رباتیک در پزشکی هیات علمی گروه علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
نسرین شعوری پردازش سیگنال های حیاتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
مهدی شفیعیان بیومکانیک ستون مهره، بیومکانیک صدمات و التیام، بیومکانیک ورزش، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، سیستم های ایمنی خودرو، مهندسی بافت، مواد بیومکانیکی
محمد علی شکرگزار نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستورایران
موسی شمسی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدباقر شمس الهی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی استاد/ دانشگاه صنعتی شریف
پریسا شوشتری محقق پست‌دکترا، مؤسسه براد، متعلّق به دانشگاه ام‌ای‌تی‌ و دانشگاه هاروارد
خطیب الاسلام صدرنژاد بیومتریال ها، مسائل معکوس در مکانیک سلولی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی
زهرا صفایی پور ارتز و پروتز، بیومکانیک، حرکت انسان، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مهندسی توان بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معصومه صفخانی دانشگاه شهید رجایی
امین قاسم صفریان ابزاردقیق پزشکی هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
مهران صولتی هشجین بیومتریال ها، سایر موارد مرتبط با بیومتریال دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فهیمه طباطبایی بیومتریال ها هیئت علمی
سید فرهاد طباطبایی قمشه ارتز و پروتز، بیومکانیک، بیومکانیک ستون مهره، حرکت انسان، دینامیک و سینماتیک زیستی، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مهندسی توان بخشی Associated Professor of Ergonomics Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR),Tehran, Iran
سمیرا عباسی بیوالکتریک گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران
عطااله عباسی پردازش سیگنال های حیاتی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی هیات علمی
فرهنگ عباسی
فاطمه عبدالعلی پردازش تصاویر پزشکی گروه رادیولوژی و تصویربرداری تشخیصی، دانشگاه آلبرتا
عباس عرفانیان سیستم های واسط مغز-کامپیوتر، شبکه عصبی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی
هاجر عطریان‌فر
مرتضی علی اصغری
مینا علاف زاده برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی
منصور علیزاده بیومکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ایران
مهران عمادی اندانی حرکت انسان، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل هوشمند، مدل سازی حرکت انسان، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه اصفهان
ابوذر غفاری
سهیلا یغمایی برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی گروه زیست فناوری دانشکده مندسی شیمی ونفت دانشگاه صنعتی شریف
محمد حسین فتحی استاد گروه پزوهشی بیومواد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر فتورای بیومکانیک امیرکبیر
ناصر فتورائی الاستوگرافی پزشکی، انتقال حرارت زیستی، برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، ریز سیالات زیستی، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، سیالات بیولوژیکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی فرجی طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی دانشگاه تهران
فرزام فرهمند اندام مصنوعی، بیومکانیک، بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک ورزش، جراحی رباتیک، دینامیک و سینماتیک زیستی، رباتیک در پزشکی، مهندسی پزشکی بالینی، مهندسی توان بخشی، مواد بیومکانیکی
فرامرز فیروزی
سیدمحمد فیروزآبادی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکترومغناطیس، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین فروزان پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
علی فلاح پردازش سیگنال های حیاتی، شبکه عصبی، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی
رضا فوده سیستم های واسط مغز-کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
کاظم فولادی قلعه
فرناز قاسمی پردازش سیگنال های حیاتی، علوم اعصاب محاسباتی، مهندسی عصبی-عضلانی
مهدیه قاسمی اولتراسوند در پزشکی، بیوالکترومغناطیس، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، شبکه عصبی، علوم اعصاب محاسباتی گروه مهندسی برق، آزمایشگاه مهندسی پزشکی، دانشگاه نیشابور، نیشابور
علی قاضی زاده
فرزان قالیچی انتقال حرارت زیستی، برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی
مریم قربانی علوم اعصاب محاسباتی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مهندسی عصبی-عضلانی فردوسی مشهد
سجاد قرقانی بیوانفورماتیک استادیار پژوهشگاه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
مجید قشونی پردازش سیگنال های حیاتی استادیار، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران
حامد قماشچی استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حمیدرضا کبروی
محمدتقی کریمی بیومکانیک ارتوپدی گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
سعید کرمانی
علیرضا کریمیان تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی دانشگاه اصفهان
محمد رضا کرمی ملایی پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند
شهره کسایی دانشگاه صنعتی شریف
مهران کسری داربست در مهندسی بافت، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی، مهندسی بافت
مهدی کفائی سامانه های تصویرگر پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
صدیقه کهریزی ارتز و پروتز، مدل سازی سامانه اسکلتی عضلانی، مهندسی توان بخشی عضو هیات علمی /دانشکاه تربیت مدرس
محمد کیوان راد پردازش تصاویر پزشکی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی
هادی گرایلو دانشگاه شاهرود
پریسا گیفانی
فریبا گنجی بیوپلیمرها دانشکده مهندسی شیمیگروه مهندسی زیست پزشکی
رضا لشکری پردازش سیگنال های حیاتی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
علی مالکی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی عضو هیات علمی
افسانه مجری انتقال حرارت زیستی، برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، بیومکانیک، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، لامسه مصنوعی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم محبی پردازش سیگنال های حیاتی استادیار/ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زهرا محمدی
یوسف محمدی گروه آموزشی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
محمد محمدزاده پردازش تصاویر پزشکی
هدی محمدزاده گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
بابک محمدزاده اصل بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی گروه مهندسی پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس
هدی محمدزاذه
زینب محمودی بیوالکتریک Postdoc fellow- Technical University of Denmark- DTU Compute
ساسان محمودی
منیژه مختاری دیزجی تربیت مدرس
محمد حسن مرادی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی
سیده نغمه میری آشتیانی علم و صنعت ایران
مهدی میرزایی
ناصر مزینی
محسن معزی ابزاردقیق پزشکی، سایر موارد مرتبط با بیوالکتریک گروه الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدشهرام معین الگوبرداری زیستی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی itrc.ac.ir
محمد حسین مقامی گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مطهره مقتدایی
بهادر مکی آبادی پردازش سیگنال های حیاتی علوم پزشکی تهران
محمد میکاییلی ابزاردقیق پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی شاهد
فهیمه ممشلی بیوالکتریک Massachusetts General Hospital
نسیم منتظری قهجاورستان پردازش سیگنال های حیاتی محقق پسادکترا/دانشگاه صنعتی شریف
حسین منتظری کردی الگوبرداری زیستی، بیوالکتریک، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی، تصویرنگاری پزشکی، سامانه های تصویرگر پزشکی استادیار مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اقبال منصوری بیوانفورماتیک، شبکه عصبی
مهدی منصوری بیوالکتریک استاد مدعو/دانشگاه علم و صنعت
امین مهنام سیستم های واسط مغز-کامپیوتر، علوم اعصاب محاسباتی استادیار
سعید موحد بیومکانیک
سید محمد رضا موسوی برق - الکترونیک
سعید ناصری نانوبیوتکنولوژی مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سعید ناهیدی برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان پژوهشگر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ملیکه نبئی الگوبرداری زیستی، انتقال حرارت زیستی، برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی نجفی کنترل هوشمند دانشکده مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمد نجفی آشتیانی بیومکانیک گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
میلاد نریمانی مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی صنعتی امیرکبیر
هانیه نیرومند اسکویی بیومکانیک، بیومکانیک ورزش، دینامیک و سینماتیک زیستی، سیالات بیولوژیکی هیات علمی
علی مطیع نصرابادی پردازش سیگنال های حیاتی، سیستم های واسط مغز-کامپیوتر، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی، مدل سازی رایانه ای زیستی
نادر نظافتی بیومتریال ها پژوهشگاه مواد وانرژی
المیرا نظرشده بیوانفورماتیک گروه بیوانفورماتیک، دانشگاه تهران
فهیمه نظری مهر بیوالکتریک گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
وحید رضا نفیسی ابزاردقیق پزشکی، بیوالکتریک هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نادیا نقوی مدل سازی رایانه ای زیستی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد نیکخو بیومکانیک گروه تخصصی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
وهاب نکوکار دانشگاه شهید رجایی
هانیه نوجه دهیان هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی نویدبخش الگوبرداری زیستی، بیومکانیک ورزش، حرکت انسان، کنترل حرکت انسان، مدل سازی حرکت انسان، مدل سازی رایانه ای زیستی، مسائل معکوس در مکانیک سلولی، مکانیک سلولی و مکانوبیولوژی
فریدون نوشیروان راحت آباد بیوالکتریک، پردازش سیگنال های حیاتی، جراحی رباتیک، رباتیک در پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، کنترل حرکت انسان، کنترل سیستم های زیستی، کنترل هوشمند، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکاترونیک زیستی، مهندسی عصبی-عضلانی هیت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم‌ و تحقیقات‌ تهران
عطاءالله هاشمی انتقال حرارت زیستی، بیومکانیک ارتوپدی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک ستون مهره، حرکت انسان، ساختار و رفتار مکانیکی بافت های طبیعی و مهندسی، طراحی ایمپلنت ها، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی دندان، مواد بیومکانیکی هیئت علمی
علیرضا هاشمی اسکویی بیومکانیک، پردازش سیگنال های حیاتی دانشگاه صنعتی سهند
زهره همنبرد سازمان انرژی اتمی ایران
سینا وب
بهمن وحیدی برهم کنش سیال و جامد در محیط های زیستی، بیومکانیک استخوان، بیومکانیک ستون مهره، ریز سیالات زیستی، سیالات بیولوژیکی، مدل سازی رایانه ای زیستی، مکانیک قلب و عروق، میکروفلوئیدیک در مهندسی زیست پزشکی دانشیار/دانشگاه تهران
فرشته یوسفی ریزی پردازش تصاویر پزشکی گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق، دانشگاه آزاد تهران جنوب
منصور ولی پردازش گفتار خواجه‌نصیرالدین‌طوسی
علی یونسی پردازش سیگنال های حیاتی گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالحسین وهابی علوم اعصاب محاسباتی پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشکده علوم شناختی