اطلاعات تماس

 

98-21-64542499+


98-21-66468186+


98-936-692-5628+

98-913-356-4947+

98-935-666-7909+


98-936-692-5628+


98-936-692-5628+


www.ijbme.org


info@ijbme.org

b_meshkat13@yahoo.com


تهران، خیابان حافظ، رو به روی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده ی مهندسی پزشکی، دفتر انجمن علمی مهندسی پزشکی ایران


1591634311

 

فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image