بیوالکتریک
1. مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش EEG-fMRI هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از EEG داخل اسکنر

الیاس ابراهیم زاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ بابک نجار اعرابی؛ سید سهراب هاشمی فشارکی؛ جعفر مهوری

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 111-120

http://dx.doi.org/10.22041/ijbme.2019.103479.1447

چکیده
  به خاطر رزولوشن زمانی خوب EEG و رزولوشن مکانی مناسب fMRI ترکیب اطلاعات هم‌زمان آنها می تواند بهبود عملکرد مکان‌یابی را به دنبال داشته باشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از اطلاعات این دو مدالیته در یک ثبت هم‌زمان به مکان‌یابی کانون‌های صرعی پرداخته شود. بنابراین نخست از طریق شناسایی وقایع اینترایکتال و میانگین‌گیری، یک الگوی اسپایکر ...  بیشتر