1. شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و شبکه عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost

سبحان شیخی وند؛ سحرانه قائمی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 311-320

چکیده
  طبقه‌بندی کردن خودکار مراحل خواب به منظور تشخیص دادن به موقع اختلالات و مطالعات مرتبط با خواب امری ضروری است. در این مقاله الگوریتمی مبتنی بر EEG تک کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم کلونی مورچگان و نیز شبکه عصبی مبتنی بر طبقه‌بند RUSBoost ارائه می‌شود. سیگنال با استفاده از تبدیل ...  بیشتر

بیوالکتریک
2. شناسایی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک‌کاناله با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم تبرید و شبکه‌ی عصبی

سبحان شیخی‌وند؛ توحید یوسفی رضایی؛ زهره موسوی؛ سعید مشگینی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 313-325

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از روشی هوشمند برای تشخیص خودکار مراحل خواب در کاربردهای پزشکی، برای کاهش حجم کار پزشکان در تجزیه و تحلیل داده‌های خواب از طریق بازرسی بصری، یکی از چالش‌های مهم به حساب می‌آید. در این مقاله، الگوریتمی مبتنی بر EEG تک‌کاناله برای شناسایی خودکار مراحل خواب، با استفاده از تبدیل موجک گسسته و مدل ترکیبی الگوریتم ...  بیشتر