1. تشکیل حرکت دست‌رسانی در صفحه با استفاده از مدل پیش‌بینی زیرحرکت

سیده سمیه نقیبی؛ علی فلاح؛ علی مالکی؛ فرناز قاسمی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 247-257

چکیده
  پیش­بینی درست مسیر مطلوب حرکتی در سیستم­های کنترل و بازتوانی حرکت مانند تحریک الکتریکی عمل‌کردی و ربات­درمانی بسیار ضروری می­باشد. به نظر می­رسد که حرکات دست­رسانی انسان متشکل از مجموعه­ای از زیرحرکات است که هر زیرحرکت تصحیحی از مسیر کلی حرکت می­باشد. با استفاده از زیرحرکات می­توان انجام حرکات پیچیده، یادگیری، تطبیق­پذیری ...  بیشتر