پردازش سیگنال‌های حیاتی
1. فشرده‌سازی سیگنال‌های صوتی قلب نمونه‌برداری شده با نرخ بالا مبتنی بر نمونه‌کاهی و انطباق الگو

هادی گرایلو

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 251-260

چکیده
  امروزه، قلب‌شنوایی یکی از راههای مهم و موثر در پایش بیماریهای قلبی است. با پیشرفت تکنولوژی و تسهیل انجام دورمراقبتی از یک سو، و افزایش نیاز به ضبط باکیفیت و طولانی‌مدتِ سیگنال صوتی قلب (PCG) از سوی دیگر، حجم داده‌های تولید شده افزایش پیدا کرده و بنابراین، ذخیره‌سازی و انتقال این سیگنال‌ها با مشکل روبه‌رو شده است؛ این امر به نوبه‌ی ...  بیشتر