پردازش سیگنال‌های حیاتی
چهارچوب مدل پایه ی بیزی بهبود یافته برای پردازش ECG در محیط‌های غیر ایستا

حامد داننده حصار؛ امین داننده حصار

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 231-240

چکیده
  فیلتر کالمن گسترش‌یافته (EKF) نوعی چهارچوب بیزی غیرخطی شناخته‌شده است که تاکنون در زمینه‌های مختلف پردازش ECG بکار گرفته‌شده است. بااین‌حال، عملکرد این فیلتر در حذف نویزهای غیر ایستا همانند آرتیفکت‌ ماهیچه (MA) چندان رضایت‌بخش نیست. در این مقاله با ارائه‌ی یک مدل دینامیک ECG (EDM) اصلاح‌شده و یک فرمولاسیون جدید برای پیاده‌سازی EKF، عملکرد ...  بیشتر