نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی، گروه پریودونتیکس

10.22041/ijbme.2005.13576

چکیده

استفاده از پوشش های سرامیکی در ایمپلنت های دندانی به دلایل زیادی از جمله سازگاری  با استخوان، فقدان بافت فیبری در محل اتصال– ایمپلنت و اتصال محکم تر پوشش– استخوان به صورت عمومی درآمده است. در بین این پوشش ها، هیدروکسی آپاتیت (HA) و فلوئوروآپاتیت (FA) استفاده بیشتری دارند. در این تحقیق، برای اولین بار با استفاده از تحلیل تنش به روش اجزای محدود و به صورت دوبعدی متقارن 24 عدد ایمپلنت به صورت تقریبا دقیق و با تمام اجزای سازنده، همراه پوشش، مدل سازی و تحلیل شدند. 12 عدد از ایمپلنت ها متعلق به سیستم IMZ و 12 عدد دیگر متعلق یه سیستم Dyna بودند. ضخامت پوشش هیدروکسی آپاتیت و فلوئورآپاتیت در ایمپلنت های مورد بررسی به ترتیب 33،50،67،80،100 و 10 میکرون بود. نتایج تحلیل تنش نشان داد با افزایش ضخامت پوشش ایمپلنت، مقادیر تمرکز تنش در سطح تماس ایمپلنت– پوشش، سطح تماس پوشش– استخوان و در استخوان اطراف ایمپلنت کاهش می یابد. هم چنین مقادیر تمرکز تنش در ایمپلنت های با پوشش فلوئوروآپاتیت همواره بیشتر از ایمپلنت های با پوشش هیدروکسی آپاتیت بود. در تمام ایمپلنت ها تمرکز تنش در استخوان اطراف ایمپلنت در قسمت طوق ایمپلنت (کرست استخوان) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects Of Type And Thickness Of Dental Implant Coatings On Maximum Stress At The Interface Of Coating-Implant And Bone-Coating

نویسندگان [English]

  • Khalil Farhangdoust 1
  • Ali Banihashem 2
  • Ali Ghaneei 1

1 Mechanical Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad

2 Periodontics Department, Mashhad Dental School, Mashhad University of Medical Sciences

چکیده [English]

Using ceramic coatings has increased in popularity due to their compatibility with bone, absence of the fibrous layer at the coating-implant interface, and the stronger coating-bone bonding. Among these coatings, hydroxyapatite (HA) and fluoroapatite (FA) are more popular. For the first time in this paper, modeling and stress analysis have been carried out for 24 implants in an axisymetric form using the finite element technique. Twelve of these samples belong to IMZ and the rest are from Dyna system. All implants had HA and FA coatings with thicknesses between 10 to 100 microns. The stress analysis results show that the stress concentration at the implant-coating and bone-coating bonding surfaces decreases with the increase of coating thickness. In addition, stress concentrations for implants with FA coatings are always more than those with HA coatings. In all implants, stress concentration has been observed around the bone crest. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implant
  • Hydroxyapatite
  • Fluoroapatite
  • Bonding surface
  • Finite element
[1]     هادیان ایرج، هادیان امیرفرخ، هادیان داریوش؛ دنیای ایمپلنت؛ نشر آروین؛ تهران، 1375، اول: 243-264.
[2]     قنبرزاده جلیل؛ تحلیل تنش سه‌بعدی ایمپلنت‌های دندانی به روش اجزاء محدود؛ پایان‌نامه برای دریافت درجه تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی، 1375.
[3]     David C; Comparison of stress transmission in the IMZ implant with polyoxymethylene or titanium intramobile element; INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS 1992; 7: 450-458.
[4]     Sertgoz A; Finite element analysis study of the effect of super-structure material on stress distribution in an implant-supported fixed prosthesis; INT J Prosthodont 1997; 10: 19-27.
[5]     Sertgoz A; Finite element analysis of cantilever and implant length on stress distribution an implant supported fixed prosthesis; J Prosthet Dent 1996; 75: 165- 169.
[6]     فتحی محمدحسین؛ مقدمه‌ای بر بیومتریال‌ها؛ نشر ارکان اصفحان، پاییز 1378.
[7]     William J, Brien O; Dental material and their selection, second Edition; 1996.
[8]     Oh T, Yoon J, Misch CE, and Wang HL; The causes of early implant bone loss: Myth or Science; Journal of Peridontol 2002; 73: 322-333.
[9]     Soltez U, Siegele D; Principal characteristics of the stress distribution in the jaw caused by dental implants 1982: 439-444.