اخذ doi برای مقالات مجله
یک پیش شماره اختصاصی doi برای فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی خریداری شده است. برای تمامی مقالات که تاکنون انتشار داده شده است، کد اختضاصی doi خریداری شده است. این امتیاز ویژه را به تمامی نویسندگان و دست اندرکاران مجله تبریک عرض می نماییم.

مطالعه بیشتر

دسترسی به متن کامل مقالات
بر اساس مصوبه انجمن مهندسی پزشکی زیستی و تایید هیئت تحریریه فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی، دسترسی به متن کامل مقالات برای عموم فراهم شد. امید است، با این اقدام، نشر دانش مهندسی پزشکی به زبان فارسی اندکی سهولت یابد.

مطالعه بیشتر

بزودی: عدم دسترسی به سایت قدیمی مجله
از ابتدای تیرماه 94، سایت قدیمی مجله پشتیبانی نخواهد شد و دسترسی به آن مسدود خواهد شد. لذا از تمامی نویسندگان و کاربران تقاضا می شود که به سایت جدید نقل مکان نموده و مقاله در دست داوری خود را وارد نمایند. این توصیه جهت اطمینان از پیگیر بموقع آنها از روند داوری است. به هیچ عنوان این مورد از سرگیری روند داوری نیست و داوری ها همانند قبل ادامه دارد.

مطالعه بیشتر

سامانه جدید فصل نامه راه اندازی شد.
مقارن با عید سعید مبعث سال 94 سامانه جدید فصل نامه مهندسی پزشکی زیستی راه اندازی گردید. با تغییر سامانه فصل نامه امکانات دریافت، بررسی، داوری و نمایش مقالات با کیفیت بهتری انجام خواهد گردید. پس از تکمیل این سامانه مقالات صرفاً از طریق این سامانه دریافت خواهد گردید و  دیگر روش ها برای دریافت و داوری مقالات حذف خواهند گردید. بدیهی است که تا رسیدن به آن موقعیت، دریافت  مقالات همزمان با سامانه جدید، به روش قبلی هم انجام می گردد. خواهشمند است در راستای ارائه سرویس مناسب تر، نظرات خود را در این مورد در اختیار ما قرار دهید.

مطالعه بیشتر