نوع مقاله : مقاله پژوهشی مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

همزمان با ارتقای فناوری­های پزشکی و نیاز به تربیت نیروهای فنی متخصص در این زمینه، حوزة آکادمیک مهندسی پزشکی به‌عنوان بسترسازی آموزشی این نیاز به‌وجود آمده­است. مهندسی پزشکی که پیش‌تر در دانشکده­های دیگر به‌صورت ادامة برخی از رشته­های مهندسی یا زیرشاخة آن تدریس می­شد، با گسترش و پیشرفت رشته و کاربردهای آن به تدریج به یک رشته با دانشکده­های مستقل تبدیل شد. به‌دلیل جدید و نوپا بودن رشتة مهندسی پزشکی و کاربرد وسیع آن در حوزة سلامت و پزشکی، در مدت زمان کوتاه به پیشرفت­های چشم­گیری دست یافته است؛ از این­رو ضروری است که مراکز آموزشی فعال در حوزة مهندسی پزشکی هر چند ­مدت یک‌بار بررسی دقیقی دربارة وضعیت آموزشی و پژوهشی این رشته در جهان و مقایسة آن با وضع موجود در کشور خود به عمل آورند تا امکان هم‌گامی و رقابت در حوزة آموزشی، پژوهشی و صنعتی، با توجه به نیازهای بومی، میسر شود. در این مقاله، وضعیت آموزشی و پژوهشی رشتة مهندسی پزشکی در 50 دانشگاه برتر به تفکیک قاره­های جهان در سال 2016 بررسی شده است. 17 دانشگاه از آمریکا، 19دانشگاه از اروپا و 14دانشگاه از آسیا و استرالیا بر‌اساس رتبه­بندی سه موسسة Times، QS و CWUR انتخاب شده و مطالعه شده‌اند. نتایج بررسی­ها در دو بخش آموزشی و پژوهشی ارائه شده­است. در بخش آموزشی رشته­های ارائه شده در مقاطع سه­گانه، وضعیت مستقل شدن دانشکده­های مهندسی پزشکی، سال تأسیس و تعداد هیئت علمی­ دانشکده­های مستقل و... ارائه شده­اند. بخش پژوهشی شامل زمینه­های پژوهشی رایج رشته مهندسی پزشکی، وضعیت پژوهش در هر دانشگاه و هر قاره است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The latest Educational and Research Directions of Biomedical Engineering in World's Top Universities in 2016

نویسندگان [English]

  • Hossein Banki-Koshki 1
  • Mohammad Tafazoli Shadpoor 2

1 MSc Student,Bioelectrics Department, Faculty of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Professor,Biomechanics Department, Faculty of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Along with advancement in medical technologies, the academic field of Biomedical Engineering (BME) was developed. BME which was once considered as a subdivision of other disciplines, has gradually become an independent discipline with established departments. The extended medical and biological applications of the new discipline resulted in itsrapid progress. It is essential for academic centers to examine novel education and research areas of biomedical engineering every few years. In this paper we presented educational and research status of biomedical engineering among world's 50 top universities from different continents. We used three world university rankings (Time, QS, CWUR) to select top universities in 2016. Overally we studied 17 universities from America, 19 universities from Europe and 14 universities from Asia and Oceania. The undergraduate and postgraduate educational programs were presented and the independency status of biomedical engineering departments were studied using four models and results were compared among universities from different continents. The foundation year and number of academic staff of BME departmentswere further shown.Moreover, the BME researchfiledswere shown and compared among top universities from different contients and the most prevalent research areas were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomedical engineering
  • research areas
  • majors
  • degrees
مراجع مورد استفاده در این پژوهش، وب­سایت اینترنتی مربوط به هر دانشگاه بوده است.