نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران / مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی برق، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فنی بوئین‌زهرا، بوئین‌زهرا، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

5 دانشیار، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران / مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و رباتیک، تهران، ایران

10.22041/ijbme.2020.117568.1540

چکیده

طبق آمارهای جهانی، تا سال 2040 میلادی هر ساله 5/27 میلیون نفر به بیماری سرطان مبتلا خواهند شد، از این رو شناخت و درک عمیق‌تر مکانیسم عمل‌کرد سرطان و پاسخ سیستم ایمنی به آن بسیار ضروری می‌باشد. امروزه از مدل­های محاسباتی به طور گسترده برای دست‌یابی به دینامیک­­‌های سیستم ایمنی-سرطان استفاده می‌شود. مدل مورد استفاده در این مطالعه بر مبنای معادلات دیفرانسیل معمولی بوده و به طور مکانیکی تعاملات بین سلول‌های تومور، CTL، NK و MDSC را مدل می­کند. سلول‌های CTL و NK مهم‌ترین سلول‌های سیستم ایمنی تطبیقی و ذاتی در تقابل با سلول‌های تومور هستند در حالی که سلول‌های MDSC به عنوان سلول‌های نابالغ سیستم ایمنی در محیط التهابی به سرکوب پاسخ ایمنی می­پردازند. در پارامترهای کینتیک مدل‌های محاسباتی، به دلیل خطا در اندازه‌گیری داده‌های آزمایشگاهی in vivo و in vitro، ابهام، اطلاعات غیردقیق، داده‌های ناکامل و تغییرات سیستم ایمنی-سرطان افراد و ویژگی‌های دینامیک سیستم ایمنی-سرطان، عدم قطعیت وجود دارد که با استفاده از تئوری فازی می­توان آن را مدل‌سازی کرد. از این رو در مدل سیستم ایمنی-سرطان مورد استفاده در این مطالعه، به برخی از پارامترهای کینتیک مدل، به جای اختصاص یک عدد قطعی، یک عدد فازی با تابع تعلق مثلثی اختصاص داده شده و اثر عدم قطعیت موجود در پارامترهای کینتیک مدل معادلات دیفرانسیل معمولی بر عدم قطعیت دینامیک اجزای سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه برای اولین بار از عدد فازی برای مدل‌سازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل ODE استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که افزایش/کاهش باند عدم قطعیت پارامترهای کینتیک مدل سبب افزایش/کاهش در باند عدم قطعیت دینامیک سلول‌ها می­شود. هم‌چنین نتایج شبیه‌سازی با فرض پارامترهای قطعی و فازی برای مدل نشان می­دهد که تکرار درمان 5-FU باعث می­شود تا تومور به طور چشم‌گیری سرکوب و نابود شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model of Tumor-Immune System with Fuzzy Parameters

نویسندگان [English]

 • Sajad Shafiekhani 1
 • Amin Mashayekhi Shams 2
 • Seyed Yashar Banihashem 3
 • Nematollah Gheibi 4
 • Amir Homayoun Jafari 5

1 M.Sc., Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran / Research Center for Biomedical Technologies and Robotics, Tehran, Iran

2 M.Sc., Electrical Department, Biomedical Engineering Faculty, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Iran

4 Professor, Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran

5 Associate Professor, Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran / Research Center for Biomedical Technologies and Robotics, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to cancer’s global statistics, there will be 27.5 million new cases of cancer each year by 2040, therefore, it is crucial to achieve a deeper understanding of the cancer progression mechanisems and immune system functions in response to it. Nowadays, computational models are widely used to capture dynamics of the tumor- immune system (TIS). The proposed model on this manuscript is on the basis of the ordinary differential equations which mechanistically models the interactions of tumor cells, CTLs, NKs and MDSCs. CTLs and NK cells are the most important cells of adaptive and innate immune system, respectively that encounter with tumor cells, while MDSCs as immature immune cells suppress the immune responses in the inflammatory environments. Due to the error of the in-vivo/in-vitro experiments, vagueness, imprecise information, incomplete data and natural variability of the tumor-immune system emerges between different individuals, the kinetic parameters of computational models are uncertain that this uncertainty can be captured by fuzzy sets. Hence, we assign fuzzy numbers with triangular membership functions instead of crisp numbers to some kinetic parameters of the tumor–immune system model. In fact, the uncertainty in the kinetic parameters of the ordinary differential equations affects the dynamic of the system species. In this essay, for the first time, a fuzzy number has been used to model the uncertainty of the parameters of the ODE model. Our data reveals that increasing/decreasing the uncertainty region of the model's fuzzy parameters increases/decreases the uncertainty region of dynamics of species. Furtheremore, the simulations of the model in the crisp setting of parameters show that the repition of 5-FU treatment for inhibition of MDSCs dramatically inhibits tumor cells and eradicate tumor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ODE
 • Tumor-Immune
 • Fuzzy Number
 • Dynamic
 • 5-FU
 • Cancer
[1]  Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D (2011) Global cancer statistics. CA: a cancer journal for clinicians 61 (2):69-90
[2]  Lopez-Soto A, Folgueras AR (2018) Cancer Immunosurveillance. Springer,
[3]  Beatty GL, Gladney WL (2015) Immune escape mechanisms as a guide for cancer immunotherapy. Clinical cancer research 21 (4):687-692
[4]  Guillerey C, Huntington ND, Smyth MJ (2016) Targeting natural killer cells in cancer immunotherapy. Nature immunology 17 (9):1025
[5]  Gajewski TF, Schreiber H, Fu Y-X (2013) Innate and adaptive immune cells in the tumor microenvironment. Nature immunology 14 (10):1014
[6]  Liu C, Workman CJ, Vignali DA (2016) Targeting regulatory T cells in tumors. The FEBS journal 283 (14):2731-2748
[7]  Abedi-Valugerdi M, Wolfsberger J, Pillai PR, Zheng W, Sadeghi B, Zhao Y, Hassan M (2016) Suppressive effects of low-dose 5-fluorouracil, busulfan or treosulfan on the expansion of circulatory neutrophils and myeloid derived immunosuppressor cells in tumor-bearing mice. International immunopharmacology 40:41-49
[8]  Nowak AK, Robinson BW, Lake RA (2002) Gemcitabine exerts a selective effect on the humoral immune response: implications for combination chemo-immunotherapy. Cancer research 62 (8):2353-2358
[9]  Pretto F, Elia G, Castioni N, Neri D (2014) Preclinical evaluation of IL2-based immunocytokines supports their use in combination with dacarbazine, paclitaxel and TNF-based immunotherapy. Cancer Immunology, Immunotherapy 63 (9):901-910
[10]         Tobin RP, Davis D, Jordan KR, McCarter MD (2007) The clinical evidence for targeting human myeloid‐derived suppressor cells in cancer patients. Journal of leukocyte biology 102 (2):381-391
[11]         Haeno H, Gonen M, Davis MB, Herman JM, Iacobuzio-Donahue CA, Michor F (2012) Computational modeling of pancreatic cancer reveals kinetics of metastasis suggesting optimum treatment strategies. Cell 148 (1-2):362-375
[12]         Andasari V, Gerisch A, Lolas G, South AP, Chaplain MA (2011) Mathematical modeling of cancer cell invasion of tissue: biological insight from mathematical analysis and computational simulation. Journal of mathematical biology 63 (1):141-171
[13]         Khan J, Wei JS, Ringner M, Saal LH, Ladanyi M, Westermann F, Berthold F, Schwab M, Antonescu CR, Peterson C (2001) Classification and diagnostic prediction of cancers using gene expression profiling and artificial neural networks. Nature medicine 7 (6):673
[14]         Wu Y, Giger ML, Doi K, Vyborny CJ, Schmidt RA, Metz CE (1993) Artificial neural networks in mammography: application to decision making in the diagnosis of breast cancer. Radiology 187 (1):81-87
[15]         Byrne H, Alarcon T, Owen M, Webb S, Maini P (2006) Modelling aspects of cancer dynamics: a review. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 3 64 (1843): 1563-1578
[16]         Friedman A (2004) A hierarchy of cancer models and their mathematical challenges. Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B 4 (1):147-160
[17]         Eftimie R, Bramson JL, Earn DJ (2011) Interactions between the immune system and cancer: a brief review of non-spatial mathematical models. Bulletin of mathematical biology 73 (1):2-32
[18]         Bose T, Trimper S (2009) Stochastic model for tumor growth with immunization. Physical Review E 79 (5):051903
[19]         Kim KS, Kim S, Jung IH (2016) Dynamics of tumor virotherapy: A deterministic and stochastic model approach. Stochastic Analysis and Applications 34 (3):483-495
[20]         Murphy H, Jaafari H, Dobrovolny HM (2016) Differences in predictions of ODE models of tumor growth: a cautionary example. BMC cancer 16 (1):163
[21]         Mallet DG, De Pillis LG (2006) A cellular automata model of tumor–immune system interactions. Journal of theoretical biology 239 (3):334-350
[22]         Fumia HF, Martins ML (2013) Boolean network model for cancer pathways: predicting carcinogenesis and targeted therapy outcomes. PloS one 8 (7):e69008
[23]         Minervini G, Panizzoni E, Giollo M, Masiero A, Ferrari C, Tosatto SC (2014) Design and analysis of a Petri net model of the Von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor interaction network. PloS one 9 (6):e96986
[24]         Albano G, Giorno V (2006) A stochastic model in tumor growth. Journal of Theoretical Biology 242 (2):329-336
[25]         Terragni F, Carretero M, Capasso V, Bonilla L (2016) Stochastic model of tumor-induced angiogenesis: ensemble averages and deterministic equations. Physical Review E 93 (2):022413
[26]         Baar M, Coquille L, Mayer H, Hölzel M, Rogava M, Tüting T, Bovier A (2016) A stochastic model for immunotherapy of cancer. Scientific reports 6:24169
[27]         Park SY, Sargent D Tumor propagation model using generalized hidden Markov model. In: Medical Imaging 2017: Image Processing, 2017. International Society for Optics and Photonics, p 101331G
[28]         Trairatphisan P, Wiesinger M, Bahlawane C, Haan S, Sauter T (2016) A Probabilistic Boolean network approach for the analysis of cancer-specific signalling: a case study of deregulated pdgf signalling in GIST. PloS one 11 (5):e0156223
[29]         Gong C, Milberg O, Wang B, Vicini P, Narwal R, Roskos L, Popel AS (2017) A computational multiscale agent-based model for simulating spatio-temporal tumour immune response to PD1 and PDL1 inhibition. Journal of The Royal Society Interface 14 (134):20170320
[30]         Interian R, Rodríguez-Ramos R, Valdés-Ravelo F, Ramirez-Torres A, Ribeiro C, Conci A (2017) Tumor growth modelling by cellular automata. Mathematics and Mechanics of Complex Systems 5 (3):239-259
[31]         Zupanc GK, Zupanc FB, Sipahi R (2019) Stochastic cellular automata model of tumorous neurosphere growth: Roles of developmental maturity and cell death. Journal of theoretical biology 467:100-110
[32]         Shafiekhani S, Rahbar S, Akbarian F, Hadjati J, Allahverdy A, Jafari AH (2017) Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor. Frontiers in Biomedical Technologies 4 (1-2):31-37
[33]         Figueredo GP, Siebers P-O, Aickelin U Investigating mathematical models of immuno-interactions with early-stage cancer under an agent-based modelling perspective. In: BMC bioinformatics, 2013. vol 6. BioMed Central, p S6
[34]         Wilson S, Levy D (2012) A mathematical model of the enhancement of tumor vaccine efficacy by immunotherapy. Bulletin of mathematical biology 74 (7):1485-1500
[35]         Brown JS, Cunningham JJ, Gatenby RA (2017) Aggregation effects and population-based dynamics as a source of therapy resistance in cancer. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 64 (3):512-518
[36]         Paul R, Das MA, Bhattacharya D, Sarmah HK (2019) A Policy to Eradicate Tumor in a Discrete-Continuous Immune Cell-Tumor Cell-Drug Administration Model with the Help of Stability Analysis and Bifurcation Analysis of the Model. International Journal of Applied Engineering Research 14 (9):2192-2197
[37]         Wilkie KP, Hahnfeldt P (2017) Modeling the Dichotomy of the Immune Response to Cancer: Cytotoxic Effects and Tumor-Promoting Inflammation. Bulletin of mathematical biology 79 (6):1426-1448
[38]         Shariatpanahi SP, Shariatpanahi SP, Madjidzadeh K, Hassan M, Abedi-Valugerdi M (2018) Mathematical modeling of tumor-induced immunosuppression by myeloid-derived suppressor cells: Implications for therapeutic targeting strategies. Journal of theoretical biology 442:1-10
[39]         Zadeh LA (1965) Fuzzy sets. Information and control 8 (3):338-353
[40]         Liu F, Heiner M, Yang M (2016) Fuzzy stochastic petri nets for modeling biological systems with uncertain kinetic parameters. PloS one 11 (2):e0149674
[41]         Liu F, Chen S, Heiner M, Song H (2018) Modeling biological systems with uncertain kinetic data using fuzzy continuous Petri nets. BMC systems biology 12 (4):42
[42]         Park I, Na D, Lee D, Lee KH (2005) Fuzzy continuous Petri Net-based approach for modeling immune systems. In:  Neural Nets. Springer, pp 278-285
[43]  Marino S, Hogue IB, Ray CJ, Kirschner DE (2008) A methodology for performing global uncertainty and sensitivity analysis in systems biology. Journal of theoretical biology 254 (1):178-196