مقاله کامل پژوهشی نانوبیومتریال
تهیه نانو کامپوزیت‌های شیشة زیست فعال تخریب‌پذیر و قابل تزریق و بررسی ویژگی‌های آنها

شکوفه برهان؛ سعید حصارکی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 163-168

چکیده
  امروزه شیشه‌های زیست فعال با ترکیبات مختلف برای ترمیم نقیصه‌های استخوانی کاربردهای وسیعی یافته‌اند. بیومواد تزریق پذیر در مواردی که جراحی باز با مشکلات فراوانی همراه باشد و یا محل آسیب به آسانی در دسترس نباشد، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش نانو پودر شیشه زیست فعال به روش سل- ژل اسید و باز تهیه شد و به عنوان فاز جامد خمیرهای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی
مطالعة آزمایشگاهی عوامل مؤثر برحرکت دودی‌شکل میزنای در مجرای بیولوژیک

بهزاد سیفی؛ حسین منصوری‌نژاد؛ بهمن وحیدی؛ ناصر فتورائی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 169-175

چکیده
  جریان پریستالتیک یا دودی‌شکل یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های انتقال سیال است. این جریان علاوه بر کاربردهای متنوع در مهندسی،  مکانیسم بسیار مهم انتقال سیال در بسیاری از اندام‌های بیولوژیک به خصوص در دستگاه گوارش و دفع ادرار محسوب می‌شود. در این مقاله، انتقال بولاس ادرار در میزنای با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز حرکات دودی‌شکل بررسی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی نانوبیومتریال
بهینه‌سازی و مشخصه‌یابی داربست نانوکامپوزیتی ε- پلی‌کاپرلاکتون / نانوذرات منیزیم فلوئور هیدروکسی آپاتیت با هدف مهندسی بافت استخوان

زینب فرشته؛ محمدحسین فتحی؛ رضا مظفری‌نیا

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 177-193

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ساخت و مشخصه‌یابی داربست کامپوزیت پلی ε-کاپرولاکتون/ نانوذرات منیزیم فلوئور آپاتیت (PCL/nMg-FA) با استفاده از روش الکتروریسندگی است. کامپوزیت مورد نظر با استفاده از بهینه‌سازی پارامترهای فرایند الکتروریسی مانند حلال، غلظت پلیمر و درصد بیوسرامیک موجود در کامپوزیت تهیه شد. نتایج نشان داد که اندازه قطر الیاف با تنظیم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
تعقیب مسیر نگاه با استفاده از پردازش تصویر به منظور کمک به افراد ناتوان حرکتی

علیرضا رحیم‌پور؛ عباس نصیرایی مقدم

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 195-205

چکیده
  هدف از انجام این پروژه تعقیب حرکت‌های چشم کاربر در هنگام کار با رایانه است؛ طراحی سیستمی که در عین سادگی و ارزان بودن از سرعت و دقت قابل قبولی بمنظور کار با رایانه برخوردار باشد. سامانه تعقیب‌گر معرفی شده، بدون استفاده از هرگونه سخت‌افزار اضافی و نور مادون قرمز و تنها با استفاده از دوربین تعبیه شده در رایانه‌های همراه معمولی قادر ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره مستقل از فرد مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید

امین محمدیان؛ حسن آقائی‌نیا؛ فرزاد توحیدخواه

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 207-218

چکیده
  در این مقاله، روشی مبتنی بر دانش اولیه از شخص جدید با هدف افزایش قدرت تعمیم‌دهی سیستم بازشناسی جلوه‌های هیجانی چهره پیشنهاد شده است. به منظور بازشناسی مناسب، ترکیبی از ویژگی‌های هندسی و توصیفگرهای بافت چهره استفاده شد. این ویژگی‌ها با ویژگی‌های کل‌نگر(تحلیل مؤلفه‌های مستقل هسته-محور تصویر چهره و خودِ تصویر چهره) مقایسه شدند. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش گفتار
شناسایی گفتار پرخیشومی در کودکان دارای شکاف کام

احسان عکافی؛ منصور ولی‌؛ نگین مرادی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 119-129

چکیده
  پرخیشومی از رایج‌ترین اختلالات در کودکان دارای شکاف کام است. عموماً برای کاهش این نقیصه نیاز به جراحی است و بنابراین ارزیابی خیشومی بودن برای بررسی تأثیر جراحی و همچنین طراحی جلسات گفتار درمانی- که بعد از عمل‌های جراحی نیاز است- حیاتی است. استفاده از مدل‌های تمام قطب مانند ARبرای مدل‌سازی سیستم لوله صوتی افراد سالم رایج و معتبر هستند؛ ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
پوشش کامپوزیتی زیست فعال HA/CNTs بر روی کاشتنی NiTi

ویدا خلیلی؛ جعفر خلیل‌علافی؛ حسین ملکی‌قلعه

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 231-238

چکیده
  در این پژوهش، پوشش کامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت/ نانولولة کربنی با استفاده از رسوب‌دهی الکتروفورتیک بر روی آلیاژ NiTiدر دمای اتاق تشکیل شد. سوسپانسیون پایدار با اضافه کردن 4 گرم پودر هیدروکسی‌آپاتیت و 1 درصد وزنی نانولولة کربنی به 50 میلی‌لیتر n- بوتانول آماده شد. از تری اتیلن آمین نیز به عنوان پراکنده‌ساز در تهیه سوسپانسیون استفاده ...  بیشتر