مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
جبران ماتی تصاویر اولتراسوند با استفاده از الگوریتم تکراری گرادیان و بهبود کیفیت به وسیله پنجره تطبیقی و الگوریتم کاهش اغتشاش در حوزه ویولت مختلط

حسین ربانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 1-14

چکیده
  در این مقاله چگونگی بهبود محوشدگی تصاویر اولتراسوند با استفاده از الگوریتمی تکراری مبتنی بر تخمین اولیه داده های تمیز و تابع محوشدگی بر اساس روش کمینه کردن گرادیان خطا (روش نیوتن) و ارتقاء کیفیت این تخمین ها با استفاده از روش های کاهش اغتشاش مناسب ارائه شده است. بر این اساس با تعریف تابع خطای مناسب، تخمین اولیه موجب حفظ لبه های تصویر ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
بررسی قابلیت تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا برای ارزیابی کمی کلاژن: مطالعه فانتوم و بافت زنده

محمدحسین میران بیگی؛ لیلا محمدی؛ سحر مقیمی؛ گیتی ترکمان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 15-24

چکیده
  میزان حضور و نحوه توزیع فیبرهای کلاژن در پوست معیاری مهم از بازسازی بافت است؛ بنابراین یافتن روشی برای ارزیابی کمی فراوانی کلاژن در بافت می تواند اطلاعات عددی مفیدی را در اختیار پزشکان قرار دهد. در این مقاله تغییرات میزان حضور کلاژن در پوست در فانتوم های شبیه ساز بافت پوست و همین طور بافت زنده از طریق پردازش تصاویر اولتراسوند فرکانس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
بهبود قدرت تفکیک محوری در ویبروآکوستوگرافی به وسیله ارسال امواج با طول زمانی محدود

حامد رخشان؛ حمید بهنام

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 25-31

چکیده
  ویبروآکوستوگرافی روش نسبتا جدیدی برای تعیین کشسانی بافت است. در این روش از نیروی تابش نوسانی فراصوت برای مرتعش کردن بافت با فرکانس کم (چند کیلوهرتز) استفاده می شود. صدای حاصل از این ارتعاش به وسیله یک هیدروفون حساس دریافت می شود و از روی آن تصویر متناسب با کشسانی بافت ایجاد می گردد. برای ایجاد نیروی تابش نوسانی، از تلاقی دو موج فراصوت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
ارائه یک روش شکل دهی پرتو وفقی کارامد برای بهبود همزمان قدرت تفکیک و کنتراست تصاویر اولتراسوند

بابک محمدزاده اصل؛ علی محلوجی‌فر

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 33-46

چکیده
  در سال های اخیر روش های شکل دهی پرتو وفقی به منظور افزایش کیفیت تصاویر اولتراسوند به کار گرفته شده اند. این روش ها به دلیل استفاده از اطلاعات محیط و به روز کردن وزن های اعمالی به اجزای آرایه به صورت لحظه به لحظه، موفقیت زیادی در بهبود قدرت تفکیک تصاویر اولتراسوند داشته اند. ولی این افزایش قدرت تفکیک به بهای کاهش کنتراست تصاویر اولتراسوند ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
پایش سریع و غیرتهاجمی دما در تصاویر فراصوت دیجیتال با استفاده از روش شارش نوری

بهرام مومن مهربانی؛ محمدجواد ابوالحسنی؛ علیرضا احمدیان؛ جواد علیرضایی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 47-54

چکیده
  در این مقاله روشی نوین برای پایش سریع تغییرات دما با استفاده از تصاویر فراصوت B-Mode ارائه شده است. در این روش، از وابستگی سرعت صوت به دما استفاده می شود. وابستگی سرعت صوت به دما باعث ایجاد جابه جایی ظاهری ذرات پراکنده ساز می گردد. جابه جایی به وجود آمده را می توان با استفاده از الگوریتم های مختلف جابه جایی سنجی و ردیابی برفک تخمین ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
کیفیت سنجی تازگی تخم مرغ خوراکی به وسیله امواج فراصوتی

محمد ابونجمی؛ اسداله اکرم؛ سید کمال‌الدین ستاره دان؛ علی رجبی پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 55-65

چکیده
  استفاده از امواج فراصوت از روش های غیرمخرب و کم هزینه است و از جمله روش های در حال توسعه در زمینه کیفیت سنجی محصولات غذایی و کشاورزی به شمار می رود. این مقاله کیفیت سنجی شاخص های تازگی تخم مرغ خوراکی را به وسیله امواج فراصوتی به روش عبور امواج تشریح می کند. در این روش از اندازه گیری سرعت فازی موج فراصوت با گرفتن تبدیل فوریه از سیگنال ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
حل عددی تعمیم یافته معادله موج غیرخطی KZK در حوزه زمان

مجتبی حاجی حسنی؛ یعقوب فرجامی؛ بیژن وثوقی وحدت؛ جهانگیر توکلی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 67-77

چکیده
  افزایش روزافزون کاربردهای تشخیصی و درمانی اولتراسوند غیرخطی در زمینه پزشکی و بیولوژی سبب ترغیب پژوهشگران در دستیابی به مدلسازی دقیق و شبیه سازی کارامد از رژیم اولتراسوند غیرخطی شده است. در بین مدل های غیرخطی برای مدلسازی انتشار پرتوی اولتراسوند دارای پراش در سیال غیر ایدئال با تلفات، معادله موج غیرخطی KZK بیشترین توجه و استقبال ...  بیشتر