نویسنده = حمید ابریشمی مقدم
تعداد مقالات: 8
1. سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران MS با استفاده از fMRI

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 299-315

ندا سرداری‌پور؛ علیرضا صدقی؛ علی یونسی؛ علی خادم؛ حمید ابریشمی مقدم


2. مدل‌سازی اجزای محدود-بدون ‌مش مبتنی بر موجک در حل مساله پیشرو مقطع‌نگاری القای مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-86

محمدرضا یوسفی نجف‌آبادی؛ رضا جعفری؛ حمید ابریشمی مقدم


3. رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک‌پذیری زمانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 231-244

مریم مومنی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ راینهارد گرب؛ کامران کاظمی؛ فابریس والوا


4. مروری بر اطلس‌های مغزی نوزادان مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 337-360

حمید ابریشمی مقدم؛ مریم مومنی؛ کامران کاظمی؛ راینهارد گرب؛ فابریس والوا


5. استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 215-231

سعید کرمانی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ محمدحسن مرادی


7. روشی برای بررسی هویت افراد بر اساس تصویر شبکیه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 311-318

هادی جعفریانی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ محمدشهرام معین


8. تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون به کمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی

دوره -1، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 117-128

حمید ابریشمی مقدم؛ علیرضا شیخ حسنی؛ عباس مصطفی؛ معصومه گیتی؛ پرویز عبدالمالکی