نوع مقاله : یادداشت کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف. پروه الکترونیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملی مالزی

10.22041/ijbme.2013.13211

چکیده

در این مقاله به شرح سیستمی پرداخته شده‌ است که دست‌‌یابی به آهنگ تنفس و ضربان قلب بیماران به صورت بی‌‌سیم را میسر می‌کند. بدین منظور از سیگنال حجم‌‌نگار نوری (PPG) نوک انگشتی استفاده شده ‌است. سیگنال PPG با استفاده از پروب متصل به انگشت بیمار ثبت شده؛ پس از عبور از بخش پردازش‌گر با فرستنده به صورت بی‌‌سیم به بخش گیرنده ارسال می‌‌شود. در مجموع 16 واحد فرستنده در آن واحد می‌‌توانند داده‌‌های خود را از طریق یک گیرنده مشترک به رایانه مرکزی ارسال کنند. رایانه مرکزی، آهنگ‌‌های ضربان قلب وتنفس هر بیمار را استخراج می‌کند و از طریق صفحه نمایش، نشان می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wireless Heart Beat and Respiratory Rate Monitoring Using a Short-range Wireless System

نویسندگان [English]

 • Zahra sadat Hosseini 1
 • Mohadese Arabgari 1
 • Ali Farmad 1
 • Leili Goldoozian 2
 • Hamid Reza Maghari 1
 • Sara Aghajari 1
 • Edmond Zahedi 3

1 M.Sc., Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology

2 Ph.D student, Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology

3 Associate Professor, Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology. Department of Electronics, Electrical and System Engineering Faculty of Engineering and Built-in Environment National University of Malaysia

چکیده [English]

In this article a wireless patient monitoring system for vital signs (respiratory rate and heart beat) is presented. The recorded biosignal is the photoplethysmogram using a probe attached to the patient's finger. This signal is amplified, filtered and digitized by an on-board processor unit before finally being sent wirelessly via a transmitter. The capacity of the current system is 16 patients whose data can be received through a common receiver by a central server which measures and displays the heart beat and respiratory rate for each patient on the monitor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wireless
 • Photoplethysmogram
 • Heart Rate
 • Respiratory rate
[1]     Ivashov S.I. et al., Detection of human breathing and heartbeat by remote radar; Progress in Electromagnetic Research Symposium,Pisa, Italy, 2004; pp. 663–666.
[2]     Mack D.C. et al., Development and preliminary validation of heart rate and breathing rate detection using a passive, ballistocardiography-based sleep monitoring system; IEEE Transactions on Information Technology in Biomedecine, 2009; 13(1): 111-120.
[3]     Zhu X. et al., Real-time monitoring of respiration rhythm and pulse rate during sleep; IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2006; 53(12): 2553-2563.
[4]     Turakhia M.P. et al. Latency of ECG displaysof hospital telemetry systems ascience advisory from the american heart; Circulation., 2012; 126: 1665- 1669.
[5]     Drew B.J. et al., Practice standards for electrocardiographic monitoring in hospital settings; Circulation., 2004; 110: 2721–2746.
[6]     Available: http://www.mayoclinic.com/health/heartrate/ AN01906
[7]     Available: http://www.uihealthcare.com/topics/generalhealth/g hea4577.html
[8]     Dash S. et al., Estimation of respiratory rate from ECG, photoplethysmogram, and piezoelectric pulse transducer signals: a comparative study of timefrequency methods; IEEE Transactions on Bimedical Engineering, 2010; 57(5): 1099-1107.
[9]     Wong K.I., Rapid prototyping of a low-power, wireless, reflectance photoplethysmography system; In Body Sensor Networks (BSN), 2010 International Conference on, pp. 47-51. IEEE, 2010.
[10] Gupta D., Shrestha A., Orlewicz M., What is the role of telemetry in patients with pacemakers?; WebmedCentral Cardiology 2011; 2(6): WMC001975.
[11] Available: http://www.medicareagencies.com/sleep_psg.html
[12] Hu W. et al., An intelligent non-contact wireless monitoring system for vital signs and motion detection; In System Science and Engineering (ICSSE), 2010 International Conference on, pp. 190-194. IEEE, 2010.