نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

10.22041/ijbme.2008.13428

چکیده

امروزه با توجه به حجم بالای داده های حاصل از انواع سیستم های تصویربرداری پزشکی، مساله فشرده سازی این گونه تصاویر به یک امر مهم تبدیل شده است. بیشتر روش هایی که تاکنون ارائه شده اند، یا به دلیل حذف اطلاعات مهم پزشکی یا به دلیل پایین بودن نرخ فشرده سازی آنها چندان مطلوب نیستند. به تازگی برخی روش های فشرده سازی تصاویر پزشکی ارائه شده اند که به صورت انتخابی به کدگذاری تصاویر می پردازند. در این روش ها ابتدا تصویر را به دو ناحیه تقسیم می کنند که یکی از نواحی حاوی اطلاعات مهم پزشکی است و باید به صورت بدون اتلاف کد شود. ناحیه دیگر ناحیه ای است که می توان آن را به صورت دارای اتلاف اما با کیفیت بالا فشرده سازی کرد. در این مقاله ما به فشرده سازی تصاویر MRI سه بعدی به صورت انتخابی و مبتنی بر خواص ناحیه با ارائه یک روش جدید پرداخته ایم. بدین منظور پس از مشخص کردن نواحی موردنظر تصاویر، ابتدا برش اول تصویر را به صورت انطباق داده شده با داده های تصویر مش بندی می کنیم. سپس با محاسبه تغییرات هر المان مش در گذر از یک برش به برش دیگر، تخمینی از مقادیر شدت تصویر در برش های بعد به دست می آوریم. در ادامه با استفاده از تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه (RBDWT) و کد کننده OB-SPIHTمقادیر تصویر باقیمانده که از تفاضل برش های تصویر اولیه و تخمین آنها از روی برش قبل حاصل می شوند را کد می کنیم. در این روش ناحیه موردنظر تصویر به طور کامل بدون اتلاف بازیافت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Selective Three Dimensional Magnetic Resonance Images Compression Method Using Adaptive Mesh Design and Region-Based Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • Emadoddin Fatemizadeh 1
  • Parisa Shooshtari 2

1 Assistant Professor, Biomedical Engineering Department, Electrical Engineering School, Sharif University of Technology

2 MSc Graduated, Biomedical Engineering Department, Electrical Engineering School, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Nowadays due to the huge capacity and bandwidth essentials for medical images, communications and storage purposes, medical images compression is one of most important concepts in this area. Error free compression techniques have the weakness of low compression ratio. On the other hand, lossy techniques with high compression ratio result in low quality of the images. In recent years, some special compression schemes have been suggested by splitting the original image into two regions: Region of Interest (ROI) with lossless compression and the Region of Background (ROB) with lossy compression and a lower quality. In this paper, we proposed a novel selective compression approach to compress 3D brain MR images. For this purpose, an adaptive mesh for the first slice was designed and estimation of the gray levels of the next slices was performed through deformations of the mesh elements. After residual image determination, the error between the original image and the approximated image was transformed to the wavelet domain using a region-based discrete wavelet transform (RBDWT). Finally, the wavelet coefficients were coded by an object-based SPIHT coder. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • compression
  • Adaptive mesh design
  • region-based discrete wavelet transform
  • MRI
  • OB-SPIHT
  • ROI