مقاله کامل پژوهشی مدل‌سازی رایانه‌ای زیستی / شبیه‌سازی رایانه‌ای زیستی
ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل

فرشته یوسفی ریزی؛ علیرضا احمدیان؛ جواد علیرضایی؛ عمادالدین فاطمی‌زاده؛ نادر رضایی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 165-177

چکیده
  پیچیدگی ساختار درخت راه هوایی، اثر جزئی حجم بر شاخه های ریز و کنتراست پایین بین بافت های موجود در قفسه سینه، بخش بندی آن را دشوار می سازد. پدیده نشتی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات در مسیر بخش بندی تصاویر پزشکی به ویژه در موارد پیچیده ای مانند راه های هوایی است. روش اتصال فازی با بهره گیری همزمان از دو خاصیت اصلی تصاویر یعنی وجود همگونی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر به منظور بازشناسی خودکار الگوهای بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT

آذر طلوعی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ معصومه گیتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 179-189

چکیده
  تشخیص خودکار الگوهای پاتولوژیک ریوی در تصاویر HRCT بیماران مبتلا به ناهنجاری های بافت بینابینی ریه(ILD) ، مرحله ای مهم در ایجاد یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر محسوب می شود. الگوریتم ارائه شده برای دسته بندی الگوهای بافت ریه شامل 3 مرحله است: در مرحله اول ریه از پس زمینه جدا می شود. در مرحله دوم دو بانک فیلتری موجک فوق کامل به نام ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
فشرده سازی انتخابی تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از مش بندی انطباقی تصویر و اعمال تبدیل ویولت مبتنی بر ناحیه

عمادالدین فاطمی‌زاده؛ پریسا شوشتری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 191-201

چکیده
  امروزه با توجه به حجم بالای داده های حاصل از انواع سیستم های تصویربرداری پزشکی، مساله فشرده سازی این گونه تصاویر به یک امر مهم تبدیل شده است. بیشتر روش هایی که تاکنون ارائه شده اند، یا به دلیل حذف اطلاعات مهم پزشکی یا به دلیل پایین بودن نرخ فشرده سازی آنها چندان مطلوب نیستند. به تازگی برخی روش های فشرده سازی تصاویر پزشکی ارائه شده اند ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
به دست آوردن جداره های داخلی بطن چپ به کمک روش سریع مار بی-اسپیلاین تطبیق پذیر و ارائه مدل سه بعدی برای بطن چپ

مهدی مرصوصی؛ جواد علیرضایی؛ آرمن کچاریان

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 203-214

چکیده
  در این فعالیت تحقیقاتی سعی شده است تا با استفاده از روش مار بی- اسپیلاین، جداره های داخلی بطن چپ قلب استخراج شود. با اعمال اصلاحات و تغییرات مختلف سرعت همگرایی پاسخ و توانایی دوام در برابر اغتشاش افزایش یافته است. با کمک تعریف استراتژی اضافه کردن نقطه گره به کانتور امکان انعطاف بیشتر با حفظ بهینه بودن محاسبات به وجود می آید. به منظور ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
استفاده از مش فعال برای تخمین شاخص های محلی و کلی بطن چپ از روی توالی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی

سعید کرمانی؛ حمید ابریشمی مقدم؛ محمدحسن مرادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 215-231

چکیده
  در این مقاله رویکرد جدیدی برای تجزیه و تحلیل دینامیک بطن چپ قلب مبتنی بر مدل شکل پذیر مش فعال 3D-AMM روی توالی از تصاویر تشدید مغناطیسی قلب مطرح می شود. این مدل بیان فشرده ای از مجموعه نقاط تصویر سه بعدی به دست می دهد که نتیجه تلفیق ریخت شناسی و هندسه هدف خواهد بود و با خواص کشسان قلب تزویج می شود. با برازش مدل به بردارهای جابه جایی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
تشخیص اتوماتیک مکان لندمارک های سفالومتری بر روی تصاویر سفالوگرام بیماران ارجاع داده شده به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

راحله کافیه؛ علیرضا مهری دهنوی؛ سعید صدری؛ سید حمید راجی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 233-246

چکیده
  به منظور پیش بینی رشد فک و صورت و امکان برنامه ریزی درمان های لازم، دانش سفالومتری از طریق مقایسه فک و صورت افراد مختلف بنیان گذاری شده است. تاکنون تلاش های زیادی به منظور اتوماتیک کردن آنالیزهای سفالومتری با هدف کاهش زمان لازم برای آنالیز، بهبود صحت تشخیص لندمارک ها و کاهش خطاهای حاصل از خستگی فرد متخصص صورت پذیرفته است. هدف این طرح ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی

پونه روشنی تبریزی؛ رضا آقایی زاده ظروفی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، صفحه 247-266

چکیده
  تشخیص خواب آلودگی در موارد زیادی از جمله کاهش تصادفات جاده ای اهمیت دارد. در این مقاله، الگوریتم های جدیدی به منظور تعیین مکان مردمک ها و دایره های عنبیه، لب ها و تشخیص وضعیت باز و بسته بودن چشم ها ارائه می شود که در نهایت بر اساس آنالیز چهره (باز و بسته بودن چشم ها و دهان) میزان سطح خواب آلودگی فرد تعیین می شود. در بیشتر روش های مبتنی بر ...  بیشتر