مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
تخمین آسیب بافت با استفاده از ثابت های انتقال در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

عفت یاحقی؛ یاشار نوحی؛ امیر موافقی؛ حمید سلطانیان‌زاده

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از روش های بررسی آسیب بافت، استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی است. در این نوع تصویربرداری از اثر مغناطش مولکول های آب و ماده کنتراست استفاده می شود. تبادل آب بر منحنی های مغناطش در پلاسما و بافت و در نتیجه بر زمان طولی موثر (T1eff) اثر دارد. برای بررسی این تاثیر از مدل های چندبخشی استفاده می شود. در این مدل ها معادلات مغناطش ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی انتقال حرارت زیستی
مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن تحت تاثیر صرف غذای سرد یا گرم

سید علیرضا ذوالفقاری؛ مهدی معرفت؛ امیر امیدوار

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 13-21

چکیده
  در اغلب مدل های پاسخ حرارتی بدن، مدلسازی بر اساس پارامترهای فردی و محیطی انجام می گیرد و تاثیر برخی از پارامترهای فرعی نظیر صرف غذا در این مدلسازی ها لحاظ نمی شود. این در حالیست که نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که صرف غذاهای سرد و گرم اثر قابل ملاحظه ای بر شرایط حرارتی بدن دارد. در این تحقیق پاسخ حرارتی بدن در شرایط گذرا تحت تاثیر صرف ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
مدلسازی رفتار کانال های کلسیمی سلول های CA1 ناحیه هیپوکامپ در هنگام تنش روانی

سید عابد حسینی؛ محمدعلی خلیل‌زاده؛ سید مهران همام

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 23-31

چکیده
  محرک های تنش زا اثرات متفاوتی بر سلامتی، تصمیم گیری، خلاقیت، حافظه و یادگیری دارند. شناخت حالات روانی انسان نظیر تنش روانی، می تواند در جلوگیری از اثرات طولانی مدت آن بر جسم و روان موثر باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی نقش سلول های عصبی هرمی CA1 هیپوکامپ مغز در هنگام تنش روانی انجام شده است. در این تحقیق با کمک نقشه شناختی مغز در حالت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی الگوبرداری زیستی / زیست‌تقلیدی
مدل توانی: قانون حاکم بر ویژگی های هندسی و حرکتی در الگوهای ترسیمی ماهرانه دست

سعید رشیدی؛ سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ علی فلاح؛ فرزاد توحیدخواه

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 33-44

چکیده
  در حرکات ترسیمی، خواص هندسی مسیر و ویژگی های حرکتی تحت قیودی خاص قرار دارند که با دو قانون توان دو- سوم و اصل شیب یکسان شناخته می شوند. در این مقاله با طراحی آزمون هایی درباره افراد 16-18 سال، به بررسی نوع ارتباط این دو قانون تجربی در حرکات مستقیم و منحنی شکل پرداخته می شود. با ارائه دو مدل توانی نشان داده می شود در الگوهای ترسیمی ویژگی های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
ارائه مدل انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب با استفاده از اتوماتای سلولی و الگوی هندسی پتانسیل عمل

سید حجت سبزپوشان؛ فاطمه پورحسن‌زاده؛ آذر بادانگیز

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 45-52

چکیده
  بافت قلب محیطی تحریک پذیر است. یکی از روش های توصیف انتشار پتانسیل عمل در بافت قلب، استفاده از مدل اتوماتای سلولیست. سرعت اجرای مدل های مبتنی بر اتوماتای سلولی در شبیه سازی های مقیاس بزرگ، یکی از مزایای آن نسبت به روش های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل است. مدل های قبلی مبتنی بر اتوماتای سلولی، قادر به حذف لبه های مسطح ایجاد شده در الگوهای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی پردازش سیگنال‌های حیاتی
پردازش سیگنال EEG به منظور بررسی رابطه میان درجه هیپنوتیزم پذیری، فعالیت نیم کره های مغزی و لوب های قدامی-خلفی در حالت هیپنوتیزم

سرور بهبهانی؛ علی مطیع نصرآبادی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 53-64

چکیده
  تحلیل سیگنال های EEG نقش مهمی در زمینه های گسترده ای مانند بررسی داروهای روان پزشکی، مطالعه در زمینه خواب، ثبت و تشخیص صرع و تحلیل پدیده هیپنوتیزم بازی می کند. از سال ها پیش هیپنوتیزم به عنوان روشی موثر برای کمک به بیماران در زمینه های مختلف مانند کاهش اضطراب، ترک برخی عادات نادرست، کنترل درد و ... شناخته شده است. EEG حین هیپنوتیزم ...  بیشتر

یادداشت کوتاه پژوهشی بیومکانیک قلب و عروق
شبیه سازی سه بعدی جریان پالسی خون در بای‌پس آئورت- کرونری

احمد رمضانی سعادت آبادی؛ مجید احمدلوی داراب؛ فرزان قالیچی؛ عطااله کامیابی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 65-72

چکیده
  در این تحقیق رژیم جریان خون در ناحیه انشعاب بای پس آئورت- کرونری بر روی شریان کرونری چپ پائین رونده (LAD) با فرض سه بعدی و پالسی بودن جریان خون؛ نیوتنی و هموژن بودن خون؛ صلب بودن جداره های کرونری و عدم تحرک فضایی این شریان در حضور یک گرفتگی متقارن %50 در بالادست ناحیه انشعاب در کرونری به ازای زوایای پیوندی 20º،30º و 40º با ...  بیشتر