روش انتخاب ویژگی بر اساس یادگیری زیرفضا و تجزیه‌ی ماتریس پایه برای داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA

مهلا ده‌تقی‌زاده؛ فرید صابری موحد؛ مهدی افتخاری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 223-234

چکیده
  داده‌های میکرو-آرایه‌ای DNA در یادگیری ماشین و تشخیص انواع مختلف ساختارهای سرطانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. داده‌های میکرو-آرایه‌ای به طور معمول شامل تعداد زیادی ویژگی و تعداد اندکی نمونه هستند. هم‌چنین، این‌گونه داده‌ها به دلیل داشتن برخی ویژگی­های نامرتبط می­توانند موجب بیش­برازش و کاهش دقت پیش­بینی طبقه‌بند کننده‌ها ...  بیشتر