بیومکانیک ریزسیالات / ریزسیالات زیستی
بررسی اثر نسبت منظری کانال و غلظت پلیمر PEO روی جدایش ذرات زیستی 100 تا 1000 نانومتری با استفاده از خواص ویسکوالاستیک جریان در میکروکانال

لیلا کرمی منفرد؛ شهرام طالبی؛ مهدی محمدی آشان

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 41-50

چکیده
  امروزه شناخت زود هنگام بیماری‌های شایعی ازجمله سرطان، نقش اساسی را در جلوگیری از پیشرفت بیماری ایفا می‌کند. از میان روش‌های مختلفی که برای پایش خون در سال‌های اخیر ابداع شده‌اند، روش‌های مبتنی بر به کارگیری جریان در مقیاس میکرو مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. تحقیقات اخیر در مورد حامل‌های خارجی سلولی در اندازه‌ی نانو در پزشکی ...  بیشتر