ابزاردقیق پزشکی
تشخیص وضعیت غیرعادی و تصحیح خطاهای گذرا به‌صورت بی‌درنگ در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی

محمد سعید زارع ده‌آبادی؛ مهران جاهد

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 231-244

چکیده
  شبکه‌های حسگر بی‌سیم بدنی، مجموعه‌ای از حسگرهای حیاتی برای مشاهدة وضعیت سلامت بیماران از راه دور هستند. تشخیص و تمایز وضعیت‌های غیرعادی، شامل خطای حسگرها یا وضعیت‌های اضطراری، علاوه‌بر رفع نیاز دائمی به متخصص، می‌تواند باعث کاهش نرخ هشدارهای نادرست شود. در این پژوهش، برای تشخیص و تمایز وضعیت‌های غیرعادی، روشی تک‌متغیره، بدون ...  بیشتر