پردازش سیگنال‌های حیاتی
شناسایی حالت‌های عاطفی تصوّر شده‌ی ذهنی با استفاده‌از هم‌جوشی نتایج سیگنال‌های فیزیولوژیکی چندگانه

مهدی خضری؛ سید محمد فیروزآبادی؛ سید احمدرضا شرافت

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 339-358

چکیده
  در این پژوهش هم­جوشی نتایج سیگنال­های فیزیولوژیکی چندگانه برای طراحی یک سیستم شناسایی حالت­های عاطفی با استفاده­از مجموعه­ی داده MIT پیشنهاد شد. چهار نوع از سیگنال­های فیزیولوژیکی، شامل فشار حجم خون (BVP)، نرخ­تنفس (RSP)، هدایت پوست (SC) و سیگنال فعّالیّت­ عضلات ­صورت (fEMG) به عنوان سیگنال­های عاطفی مورد استفاده قرارگرفتند. ...  بیشتر