پردازش تصاویر پزشکی
آنالیز تصاویر چهره به منظور تشخیص خواب آلودگی

پونه روشنی تبریزی؛ رضا آقایی زاده ظروفی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 247-266

چکیده
  تشخیص خواب آلودگی در موارد زیادی از جمله کاهش تصادفات جاده ای اهمیت دارد. در این مقاله، الگوریتم های جدیدی به منظور تعیین مکان مردمک ها و دایره های عنبیه، لب ها و تشخیص وضعیت باز و بسته بودن چشم ها ارائه می شود که در نهایت بر اساس آنالیز چهره (باز و بسته بودن چشم ها و دهان) میزان سطح خواب آلودگی فرد تعیین می شود. در بیشتر روش های مبتنی بر ...  بیشتر