بیومکانیک ستون مهره‌ها
تحلیل فرکانسی پایداری اولیه‌ی پیچ‌های ستون فقرات و مقایسه‌ی آن با روش‌های گشتاور ورود و نیروی کشش پیچ

محمدجواد عین‌افشار؛ سید عطاءالله هاشمی؛ پدرام مژگانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 169-177

چکیده
  درد در ناحیه‌ی کمر یک مشکل رایج پزشکی بوده که تا کنون دلیل مشخصی برای آن یافته نشده است اما در اغلب موارد بی‌ثباتی ستون فقرات به عنوان مهم‌ترین دلیل بروز آن در نظر گرفته می‌شود. یکی از راه‌های درمان کمردرد، ثابت‌سازی ستون فقرات است که با عمل یا بدون عمل جراحی انجام می‌شود. یکی از روش‌های جراحی، استفاده از پیچ ارتوپدی است که در آن ...  بیشتر