پردازش تصاویر پزشکی
تشخیص سرطان ریه از روی تصاویر سی تی اسکن با استفاده از روش یادگیری عمیق و انتقال یادگیری

کامبیز رهبر؛ فاطمه طاهری

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 161-170

چکیده
  سرطان ریه به دلیل رشد نامنظم و غیر کنترلی سلول‌های سرطانی در بافت ریه ایجاد می‌شود. سلول‌های سرطانی توانایی تقسیم و افزایش خود را به شکل نامنظم و ناهماهنگ پیدا می‌کنند. نتیجه این تکثیر تشکیل یک توده سرطانی در ریه است. سرطان ریه می‌تواند از نقاط مختلف ریه مانند برونش (لوله‌های هوایی که به ریه‌ها متصل می‌شوند) یا بافت‌های بدون برونش ...  بیشتر