نوع مقاله : یادداشت کوتاه پژوهشی

نویسنده

دکترا، پژوهشکده برق و کامپیوتر، گروه مهندسی پزشکی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

10.22041/ijbme.2008.13425

چکیده

دستگاه های دیالیز صفاقی(PD) ، علاجی برای ناتوانی کلیه هستند. این نوع دیالیز با دفع مواد زائد حاصل از سوخت و ساز بدن، بر اساس اصول انتشار و اسمز در سرتاسر پرده صفاق، جایگزین کار کلیه می شود. نمونه مهندسی این دستگاه برای اولین بار در ایران در گروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران طراحی و ساخته شده است. از جمله ویژگی های دستگاه طراحی شده می توان به کنترل جریان مایع دیالیز ورودی به حفره صفاق، گرمایش و کنترل دمای مایع دیالیز قبل از تزریق، کنترل زمان تجویز، توقف و تخلیه مایع دیالیز و تعداد چرخه ها بر اساس نوع دیالیز، محاسبه آبگیری، امکان تهیه گزارش، ثبت گزارش، ارتباط با کامپیوتر و قابلیت برنامه ریزی برای هر فرد خاص اشاره کرد. در این دستگاه کلیه عملیات کنترل و پایش پارامترهای مختلف بر پایه سیستم های ریزپردازش گر و به صورت دیجیتال انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Manufacture of Peritoneal Dialysis Unit

نویسنده [English]

  • Nasrin Ghazanshahi

Ph.D, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)

چکیده [English]

Peritoneal Dialysis (PD) units treat renal failure, partially replacing kidney function by removing metabolic wastes and fluid through selective diffusion and osmosis across the peritoneum. A prototype of PD unit is designed and made for the first time in IROST. Our unit features are control of filling dialysate flow to peritoneal cavity and draining from it, warming the dialysate to body temperature and controlling the dialysate temperature before filling, Control and monitoring fill time, dwell time, drain time, number of cycles on the basis of dialysis type, computing the ultra filtration, reporting and storing capability, computer connection capability, programming for individual patient, etc. In this unit, all controls and monitoring of different parameters are based on digital and microprocessor system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peritoneal dialysis
  • Automated PD
  • Micro controller
  • load cell
  • Osmosis
  • diffusion
  • flow control
  • Ultra filtration
[1]     Charles Moin, Practical use of peritoneal dialysis, In: John F. Maher, editor, Replac- ement of renal function by dialysis; Kluwer Academic Publishers, 1989, pp. 537-551.
[2]     گاچ، استونر، کورئا؛ ترجمه: مژگان صیرفی؛ اصول همودیالیز، انتشارات کورش، تهران، 1375، ص 276.
[3]     Daugirdas J.T., Peter G. Blake, Todd S. Ing, Hand book of dialysis, 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA, 2001: 281-308.
[4]     Harris D., Graham Elder, Lukas Kairaitis, Gopala Rangan (eds.), Basic clinical dialysis, McGraw-Hill Companies, Australia, 2005: 165-201.
[5]     IEC 60601-2-39, Particular requirements for the safety of peritoneal dialysis equipment, Medical electrical equipment , part 2 39, 1st edition, International Electrotechnical Commission , 2003.
[6]     غازانشاهی نسرین، طراحی و ساخت دستگاه دیالیز صفاقی، یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1383.
[7]     رحمانی لیلا، دیالیز صفاقی، انتشارات جامعه، تهران، 1377، ص 39-42.
[8]     غازانشاهی نسرین، گزارش پروژه ساخت دستگاه صفاقی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، 1382.