نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 استادیار، آزمایشگاه علوم اعصاب محاسباتی، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

10.22041/ijbme.2022.534243.1706

چکیده

بیماری پارکینسون یکی از شایع­ترین انواع زوال مغزی بوده که با اختلالات حرکتی و کاهش مهارت­های اجرایی مانند نوشتن همراه است. راه‌کارهای تشخیصی این بیماری­ اغلب به کمک روش‌های تصویربرداری مغزی انجام شده که پرهزینه بوده و یا به صورت تهاجمی قابل اجرا می‌باشند و هم­چنین صحت تشخیصی آن­ها به تجربه و مهارت پزشک وابسته است. از این رو ارائه‌ی یک سیستم تشخیصی خودکار، کم­هزینه و در عین حال قابل اعتماد، مورد توجه محققان قرار دارد. در این مطالعه از سیگنال­ دست‌خط شامل اجزای شناختی و حرکتی-ادراکی، به عنوان یک مشخصه‌ی غیرتهاجمی، کم­هزینه­ و قابل اعتماد در تشخیص اختلالات شناختی و حرکتی حاصل از بیماری پارکینسون استفاده شده است. بدین منظور از الگوریتم پیگیری تطبیقی با رزولوشن زمانی- فرکانسی بالا جهت تجزیه­ی مشخصه­های x-y بهره گرفته شده است. این روش یک نمایش تنک از سیگنال دست‌خط را فراهم آورده و اطلاعات پایه­ای از تغییرات محلی نوشتار را به کمک تعداد ضرایب کم کمی­سازی می­نماید. روش پیشنهادی روی یک پایگاه داده با 31 نمونه­ی سالم و 29 نمونه­ی پارکینسون، به کمک طبقه­بند ماشین بردار پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، قدرت تشخیصی بالای روش پیشنهادی با  صحت تشخیص 90%، حساسیت 59/91% و  اختصاصیت 90% را نشان می­دهد. هم‌چنین مقایسه‌ی تکالیف نوشتاری مختلف، عمل‌کرد برتر نگارش جمله را در تشخیص پارکینسون به اثبات رسانیده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Efficient Method for Parkinson’s Disease Detection using Handwriting Features

نویسندگان [English]

 • Elham Dehghanpur Deharab 1
 • Peyvand Ghaderyan 2

1 M.Sc. Student, Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Computational Neuroscience Laboratory, Faculty of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Parkinson's disease (PD) is one of the most common types of dementia associated with motor impairments and affected performance of motor skills such as writing. Brain imaging techniques are the common methods used to diagnose PD, which are expensive or invasive, and their accuracy depends on the experience and the skill of the physician. Therefore, the development of an automated, low cost, and reliable diagnostic system is desirable for researchers. In this study, a handwriting signal including cognitive and motor-perceptual components has been used as a non-invasive, cost effective and reliable characteristic in identifying PD-related cognitive and motor dysfunctions. For this purpose, the matching pursuit algorithm with high time-frequency resolution has been employed to decompose X-Y coordinates. It provides a sparse representation of the handwriting signals and quantifies the basic information about the local changes in the handwriting signals. The proposed method is evaluated on a database with 31 healthy samples and 29 Parkinson's samples using the support vector machine classifier and obtained results yields an average accuracy rate of 90%, sensitivity rate of 91.59% and specificity rate of 90%. Comparing different writing tasks has also demonstrated superior performance of writing an entire sentence for PD detection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parkinson's Disease
 • Handwriting
 • Matching Pursuit
 • Support Vector Machine
 1. Balestrino and A. H. Schapira, "Parkinson disease," European journal of neurology, vol. 27, pp. 27-42, 2020.
 2. -B. Tysnes and A. Storstein, "Epidemiology of Parkinson’s disease," Journal of Neural Transmission, vol. 124, pp. 901-905, 2017.
 3. De Stefano, F. Fontanella, D. Impedovo, G. Pirlo, and A. S. di Freca, "Handwriting analysis to support neurodegenerative diseases diagnosis: A review," Pattern Recognition Letters, vol. 121, pp. 37-45, 2019.
 4. De Stefano, F. Fontanella, D. Impedovo, G. Pirlo, and A. S. di Freca, "A Brief Overview on Handwriting Analysis for Neurodegenerative Disease Diagnosis," in WAIAH@ AI* IA, 2017, pp. 9-16.
 5. Niethammer, A. Feigin, and D. Eidelberg, "Functional neuroimaging in Parkinson’s disease," Cold Spring Harbor perspectives in medicine, vol. 2, p. a009274, 2012.
 6. Vessio, "Dynamic Handwriting Analysis for Neurodegenerative Disease Assessment: A Literary Review," Applied Sciences, vol. 9, p. 4666, 2019.
 7. Impedovo and G. Pirlo, "Dynamic handwriting analysis for the assessment of neurodegenerative diseases: A pattern recognition perspective," IEEE reviews in biomedical engineering, vol. 12, pp. 209-220, 2018.
 8. Sarbaz, F. Towhidkhah, V. Mosavari, A. Janani, and A. Soltanzadeh, "Separating Parkinsonian patients from normal persons using handwriting features," Journal of Mechanics in Medicine and Biology, vol. 13, p. 1350030, 2013.
 9. Polikar, "The wavelet tutorial," ed, 1996.
 10. Ghaderyan, A. Abbasi, and S. Saber, "A new algorithm for kinematic analysis of handwriting data; towards a reliable handwriting-based tool for early detection of alzheimer's disease," Expert Systems with Applications, vol. 114, pp. 428-440, 2018.
 11. Diaz, M. A. Ferrer, D. Impedovo, G. Pirlo, and G. Vessio, "Dynamically enhanced static handwriting representation for Parkinson’s disease detection," Pattern Recognition Letters, vol. 128, pp. 204-210, 2019.
 12. Baumgartner, K. J. Blinowska, A. Cichocki, H. Dickhaus, P. J. Durka, P. V. McClintock, G. Pfurtscheller, A. Stefanovska, and S. Tong, "Discussion of “Time-frequency techniques in biomedical signal analysis: A tutorial review of similarities and differences”," Methods of information in medicine, vol. 52, pp. 297-307, 2013.
 13. Wacker and H. Witte, "Time-frequency techniques in biomedical signal analysis," Methods of information in medicine, vol. 52, pp. 279-296, 2013.
 14. J. Blinowska and P. J. Durka, "Unbiased high resolution method of EEG analysis in time-frequency space," Acta Neurobiologiae Experimentalis, vol. 61, pp. 157-174, 2001.
 15. G. Mallat and Z. Zhang, "Matching pursuits with time-frequency dictionaries," IEEE Transactions on signal processing, vol. 41, pp. 3397-3415, 1993.
 16. Akay, M. Sekine, T. Tamura, Y. Higashi, and T. Fujimoto, "Unconstrained monitoring of body motion during walking," IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, vol. 22, pp. 104-109, 2003.
 17. Durka and K. Blinowska, "Analysis of EEG transients by means of matching pursuit," Annals of biomedical engineering, vol. 23, pp. 608-611, 1995.
 18. -G. Zhang, J.-L. Yang, S.-C. Chan, K. D.-K. Luk, and Y. Hu, "Time-frequency component analysis of somatosensory evoked potentials in rats," BioMedical Engineering OnLine, vol. 8, p. 4, 2009.
 19. C. KS, A. Mishra, V. Shirhatti, and S. Ray, "Comparison of matching pursuit algorithm with other signal processing techniques for computation of the time-frequency power spectrum of brain signals," Journal of Neuroscience, vol. 36, pp. 3399-3408, 2016.
 20. D. Deharab and P. Ghaderyan, "Parkinson's Disease Detection Using Dynamic Writing Traces Warping," in 2020 28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2020, pp. 1-4.
 21. Drotar, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal, and M. Faundez-Zanuy, "Analysis of in-air movement in handwriting: A novel marker for Parkinson's disease," Computer methods and programs in biomedicine, vol. 117, pp. 405-411, 2014.
 22. Drotár, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal, and M. Faundez-Zanuy, "Evaluation of handwriting kinematics and pressure for differential diagnosis of Parkinson's disease," Artificial intelligence in Medicine, vol. 67, pp. 39-46, 2016.
 23. Liu, B. Karumuri, J. Adkinson, T. N. Hutson, I. Vlachos, and L. Iasemidis, "Multivariate Matching Pursuit Decomposition and Normalized Gabor Entropy for Quantification of Preictal Trends in Epilepsy," Entropy, vol. 20, p. 419, 2018.
 24. Goshvarpour and A. Goshvarpour, "Matching pursuit based indices for examining physiological differences of meditators and non-meditators: An HRV study," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 524, pp. 147-156, 2019.
 25. Drotár, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal, and M. Faundez-Zanuy, "Decision support framework for Parkinson’s disease based on novel handwriting markers," IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 23, pp. 508-516, 2014.
 26. Kumar, N. Sharma, and A. Rana, "Handwritten character recognition using different kernel based svm classifier and mlp neural network (a comparison)," International Journal of Computer Applications, vol. 53, 2012.
 27. Cao, K. S. Chua, W. Chong, H. Lee, and Q. Gu, "A comparison of PCA, KPCA and ICA for dimensionality reduction in support vector machine," Neurocomputing, vol. 55, pp. 321-336, 2003.
 28. Ghaderyan, A. Abbasi, and M. H. Sedaaghi, "An efficient seizure prediction method using KNN-based undersampling and linear frequency measures," Journal of neuroscience methods, vol. 232, pp. 134-142, 2014.
 29. Drotár, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal, and M. Faundez-Zanuy, "A new modality for quantitative evaluation of Parkinson's disease: In-air movement," in 13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 2013, pp. 1-4.
 30. Drotár, J. Mekyska, Z. Smékal, I. Rektorová, L. Masarová, and M. Faundez-Zanuy, "Prediction potential of different handwriting tasks for diagnosis of Parkinson's," in 2013 E-Health and Bioengineering Conference (EHB), 2013, pp. 1-4.
 31. E. Reisman, "Development and reliability of the research version of the Minnesota Handwriting Test," Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, vol. 13, pp. 41-55, 1993.