نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) یک روش‌ غیرتهاجمی تحریک مغزی است که نسبت به سایر تکنیک‌های تنظیم فعالیت عصبی، مقرون‌به‌صرفه بوده و دارای کارکرد ساده‌ای می‌باشد. با وجود امیدبخش بودن این روش در درمان مشکلات و بیماری­های عصب‌شناختی و ارتقای عمل‌کردهای شناختی، هنوز سازوکار دقیق نحوه‌ی اثرگذاری این تحریک زیرآستانه‌ای مشخص نشده است. شناخت این سازوکار از این لحاظ حائز اهمیت است که به طراحی پروتکل و سیستم مناسب جهت دست‌یابی به اثر مطلوب از تحریک الکتریکی مغز کمک می‌کند. هدف مقاله‌ی حاضر، شناخت این سازوکار با رویکرد مدل‌سازی نورونی است. از آن‌جا که نتایج برخی از تحقیقات فیزیولوژیکی نشان داده‌اند که در اثر tDCS، نوسانات ناگهانی کلسیم مربوط به سیگنالینگ کلسیم سلول آستروسیت در مغز بروز پیدا می‌کند، در مدل پیشنهادی، این سلول نیز در کنار نورون­های اصلی و نورون‌های میانی در نظر گرفته شده است. هدف این مدل، شبیه‌سازی اثر tDCS روی فعالیت قشری مربوط به پتانسیل پاسخ برانگیخته (ERP) و مقایسه‌ی آن با نتایج واقعی در مطالعات آزمایشگاهی گذشته روی موش صحرایی است. نتایج نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند تمام شواهد مطالعات آزمایشگاهی را شبیه‌سازی کند، در حالی که مدل صرفا نورونی پیشنهاد شده در مطالعات گذشته توانایی شبیه‌سازی تمام شواهد را نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Cortical Activity: Neuron-Astrocyte Computational Modeling Study

نویسندگان [English]

  • Maryam Saidi 1
  • Seyed Mohammad Firoozabadi 2

1 Ph.D. Student, Bioelectric Department, Computer and Electrical Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor, Bioelectric Department, Computer and Electrical Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is a non-invasive brain stimulation technique that is affordable and easy to operate compared to other neuromodulation techniques. Despite this method is promising in treating neurological diseases and enhancing cognitive functions, the precise mechanism of the effect of this sub-threshold stimulation has not been understanded well. Understanding the mechanism is important in designing the proper protocol and system for the brain's electrical stimulation. The aim of this paper is to identify this mechanism with the neural modeling approach. As the results of some physiological studies have shown that under tDCS, sudden calcium signaling associated with calcium signaling of astrocyte cells in the brain are found, in the proposed model, this cell is considered as well as the main neurons and interneurons. The purpose of this model is to simulate the effect of tDCS on cortical activity related to the evoked response potential (ERP) and to compare with the actual results of previous experimental studies on rats. The results show that this model can simulate all the evidence of experimental studies, while the proposed purely neuronal model in previous studies could not simulate all the evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Stimulation
  • tDCS
  • Astrocyte
  • Neural Mass Model
[1]   Y. Wang, F. Hutchings, and M. Kaiser, “Computational modeling of neurostimulation in brain diseases,” Progress in brain research, vol. 222, pp. 191-228, Jan. 2015.
[2]   G. Ruffini, F. Wendling, I. Merlet, B. Molaee-Ardekani, A. Mekonnen, R. Salvador, et al., “Transcranial current brain stimulation (tCS): models and technologies, “ IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 21, no. 3, pp. 333-345, May. 2013.
[3]   A. R. Brunoni, F. Fregni, and R. L. Pagano, “Translational research in transcranial direct current stimulation (tDCS): a systematic review of studies in animals,” Reviews in the Neurosciences, vol. 22, no. 4, pp. 471-481, Aug. 2011.
[4]   F. Fregni, P. S. Boggio, M. Nitsche, F. Bermpohl, A. Antal, E. Feredoes, et al., “Anodal transcranial direct current stimulation of prefrontal cortex enhances working memory, “ Experimental brain research, vol. 166, no. 1, pp. 23-30, Sep. 2005.
[5]   A. R. Brunoni, M. A. Nitsche, N. Bolognini, M. Bikson, T. Wagner, L. Merabet, et al., “Clinical research with transcranial direct current stimulation (tDCS): challenges and future directions,” Brain stimulation, vol. 5, no. 3, pp. 175-195, Jul. 2012.
[6]   B. A. Coffman, M. C. Trumbo, and V. P. Clark, “Enhancement of object detection with transcranial direct current stimulation is associated with increased attention,” BMC neuroscience, vol. 13, no. 1, p. 108, Dec. 2012.
[7]   T. E. Gladwin, T. E. den Uyl, F. F. Fregni, and R. W. Wiers, “Enhancement of selective attention by tDCS: interaction with interference in a Sternberg task,” Neuroscience letters, vol. 5, no. 1, pp. 33-37, Mar. 2012.
[8]   L. F. Medeiros, I. C. C. de Souza, L. P. Vidor, A. de Souza, A. Deitos, M. S. Volz, et al., “Neurobiological effects of transcranial direct current stimulation: a review,” Frontiers in psychiatry, vol. 3, Dec. 2012.
[9]   H. Monai, M. Ohkura, M. Tanaka, Y. Oe, A. Konno, H. Hirai, et al., “Calcium imaging reveals glial involvement in transcranial direct current stimulation-induced plasticity in mouse brain,” Nature communications, vol. 7, Mar. 2016.
[10]A. Dutta and M. A. Nitsche, “Neural mass model analysis of online modulation of electroencephalogram with transcranial direct current stimulation,” Neural Engineering (NER), 2013 6th International IEEE/EMBS Conference on, San Diego, CA, USA, pp. 206-210, Nov., 2013.
[11]S. K. Esser, S. L. Hill, and G. Tononi, “Modeling the effects of transcranial magnetic stimulation on cortical circuits,” Journal of neurophysiology, vol. 94,no. 1, pp. 622-639, Jul. 2005.
[12]F. Husain, G. Nandipati, A. Braun, L. Cohen, M. Tagamets, and B. Horwitz, “Simulating transcranial magnetic stimulation during PET with a large-scale neural network model of the prefrontal cortex and the visual system,” NeuroImage, vol. 15,no. 1, pp. 58-73, Jan. 2002.
[13]L. Manola, J. Holsheimer, P. Veltink, and J. R. Buitenweg, “Anodal vs cathodal stimulation of motor cortex: a modeling study,” Clinical neurophysiology, vol. 118, no. 1, pp. 464-474, Feb. 2007.
[14]I. Merlet, G. Birot, R. Salvador, B. Molaee-Ardekani, A. Mekonnen, A. Soria-Frish, et al., “From oscillatory transcranial current stimulation to scalp EEG changes: a biophysical and physiological modeling study,” PloS one, vol. 8, no. 2, p. e57330, Feb. 2013.
[15]B. Molaee-Ardekani, J. Márquez-Ruiz, I. Merlet, R. Leal-Campanario, A. Gruart, R. Sánchez-Campusano, et al., “Effects of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on cortical activity: a computational modeling study,” Brain stimulation, vol. 6, no. 1, pp. 25-39, Jan. 2013.
[16]M. Mosayebi Samani, S. M. Firoozabadi, and H. Ekhtiari, “Consideration of Individual Brain Geometry and Anisotropy on the Effect of tDCS,” Iranian Journal of Medical Physics, vol. 14, no. 4, Dec. 2017.
[17]T. Kunze, A. Hunold, J. Haueisen, V. Jirsa, and A. Spiegler, “Transcranial direct current stimulation changes resting state functional connectivity: a large-scale brain network modeling study,” Neuroimage, vol. 140, pp. 174-187, Oct. 2016.
[18]J. Modolo, A. W. Thomas, and A. Legros, “Neural mass modeling of power-line magnetic fields effects on brain activity,” Frontiers in computational neuroscience, vol. 7, Apr. 2013
[19]M. Amiri, N. Hosseinmardi, F. Bahrami, and M. Janahmadi, “Astrocyte-neuron interaction as a mechanism responsible for generation of neural synchrony: a study based on modeling and experiments,” Journal of computational neuroscience, vol. 34, pp. 489-504, 2013.
[20]A. Di Garbo, M. Barbi, S. Chillemi, S. Alloisio, and M. Nobile, “Calcium signalling in astrocytes and modulation of neural activity,” Biosystems, vol. 89, pp. 74-83, 2007.
[21]ح. حسن پور, «مدل‌سازی نقش سلول آستروگلیا در یادگیری و شکل‌گیری حافظه مکانی،» پایان نامه دکتری, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, 1393.