مقاله کامل پژوهشی پردازش تصاویر پزشکی
حذف نویز لکه ای از تصاویر سونوگرافی به کمک سیستم بر خط فازی عصبی ژنتیک

علی رفیعی؛ محمدحسن مرادی؛ محمد رضا فرزانه

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 83-93

چکیده
  در این تحقیق فیلتر جدیدی برای حذف نویزهای لکه ای از تصاویر سونوگرافی طراحی شده است. فیلتر طراحی شده فیلتری با قابلیت های یادگیری شبکه های عصبی، تطبیق اطلاعات با قالب فازی و بهینه شدن متغیرها بر اساس الگوریتم ژنتیک تک عضوی است. شبکه عصبی به کار رفته یک شبکه چهار لایه رو به جلو با وزن های باینری است. ورودی در پنجره ای از همسایگی های پیکسل ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک قلب و عروق
تعیین ضریب الاستیک دیواره شریان با استفاده از مدلسازی دیواره شریان و جریان خون

مهدی معرفت؛ اصغر خوشکارشلمانی؛ منیژه مختاری دیزجی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 95-104

چکیده
  مدل سازی جریان خون و جداره شریان در شریان های بزرگ از جمله شریان کاروتید و استفاده از اندازه گیری های التراسونیک، امکان ارزیابی بالینی غیرتهاجمی متغیرهای همودینامیکی را فراهم می سازد. برای دستیابی به این هدف مدل غیر خطی ریاضی برای جریان پالسی شریان با استفاده از تئوری تقریبی «جریان موضعی» پیشنهاد شده است. در مدل پیشنهادی، با ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
اثر غلظت فاز مایع بر مدت زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوان هیدروکسی آپاتیت

سید محمود ربیعی؛ فتح اله مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ سعید حصارکی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 105-110

چکیده
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف NaH2PO4.2H2O بر زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوانی بر پایه هیدروکسی آپاتیت بررسی شد. سیمان هیدروکسی آپاتیت دسته ای از سیمان های استخوانی کلسیم فسفاتی است که می تواند به عنوان جایگزین بافتهای سخت مطرح شود. قسمت پودری این سیمان از ترکیبات مختلف کلسیم فسفاتی نظیر تری کلسیم فسفات (TCP)، کربنات کلسیم (CaCO3) و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی برهم‌کنش سیال و جامد در محیط‌های زیستی
شبیه سازی جریان خون و مقایسه پارامترهای همودینامیکی در بای پس های آئورت- کرونری و کرونری- کرونری

فرزان قالیچی؛ مجید احمدلوی داراب؛ احمد رمضانی سعادت آبادی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 111-117

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی رژیم جریان خون در ناحیه انشعاب بای پس، شبیه سازی عددی جریان سه بعدی و پالسی خون با استفاده از نرم افزار فلوئنت 2, 3, 5 برای %50 گرفتگی انجام شد. فرض نیوتنی و همگن بودن خون و همچنین صلب بودن جداره عروق از جمله فرضیات اساسی در این تحقیق به شمار می روند. در این مطالعه رژیم های جریان خون در دو نوع بای پس آئورت- ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک سلولی / مکانیک سلولی / مکانوبیولوژی
روشی برای آشکارسازی لبه بر مبنای مدل محاسباتی سلول ساده کورتکس اولیه بینایی

ناصر مهرشاد؛ محمد حسن قاسمیان یزدی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 119-129

چکیده
  سلول های ساده کورتکس اولیه بینایی به قطعات لبه یا خط دارای جهت مشخص موجود در میدان دریافتشان پاسخ شدید می دهند. در این مطالعه، با استفاده از مدل محاسباتی این سلول ها، روش جدیدی برای آشکارسازی لبه ارایه شده است. در این روش، ابتدا پاسخ های مربوط به مدل محاسباتی سلول ساده در تعدادی جهت ترجیحی مختلف محاسبه می شود و سپس بردار گرادیان شدت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی بیومکانیک استخوان
تحلیل المان محدود سه بعدی مهره دوم ستون فقرات گردنی (اکسس) به منظور بررسی شکستگی زائده دندانه ای

محمد حق‌پناهی؛ علی گرگین زاده؛ صبا سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 131-136

چکیده
  به دلیل مهلک بودن و عواقب وخیم صدمات ستون گردنی، بررسی رفتار بیومکانیکی اجزای آن حین صدمه حایز اهمیت است. رایج ترین نوع صدمات مهره دوم گردنی، شکستگی زائده دندانه ای است که در این میان شکستگی نوع دوم بیشترین درصد صدمات را به خود اختصاص می دهد. در این مقاله پس از ارایه مدل دقیق سه بعدی مهره اکسس به تحلیل المان محدود آن پرداخته شده است. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی نانوبیومتریال
سنتز باکتریایی هیدروکسی آپاتیت نانومتری

بابک مستغاثی؛ محمدحسین فتحی؛ محمود شیخ زین الدین؛ صبیحه سلیمانیان زاد

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1386، صفحه 137-146

چکیده
  هیدروکسی آپاتیت کاربرد فراوانی در پزشکی و دندانپزشکی و از جمله جایگزین سازی، بازسازی و خلق دوباره بافت استخوانی و پوشش دهی کاشتنی های بدن دارد. هیدروکسی آپاتیت نانوبلورین، خواص مکانیکی بالاتر و زیست سازگاری مطلوب تری نسبت به نمونه های میکرومتری در محیط بدن نشان می دهد. هنگامی این خواص بهینه خواهد بود که ذرات نانومتری هیدروکسی آپاتیت ...  بیشتر